Zmiany wdrażane w ostatnim czasie przez Grupę Kapitałową warszawskiej giełdy ułatwiają uczestnikom rynku organizację aukcji na Giełdowym Rynku Rolnym (GRR) przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obrotu.

sobota, 05 marzec 2022 12:15

Prototypy nowych e-pojazdów dostawczych

Dwa podmioty zakwalifikowały się do trzeciego etapu przedsięwzięcia „e-Van - uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

piątek, 04 marzec 2022 12:09

Nowe spojrzenie na automatyzację w firmach

Świat boryka się z niedoborem pracowników. Według szacunków w całej OECD jest obecnie 30 milionów nieobsadzonych wakatów. Braki kadrowe widać także w Polsce - na koniec III kwartału 2021 r. liczba nieobsadzonych miejsc pracy wyniosła ponad 150 tys.

Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

- W obecnym systemie emerytura osoby zatrudnionej na jednoosobowej działalności gospodarczej (jdg), która zaczynała pracę w latach 90. ub. wieku, będzie wynosić poniżej 1 tys. zł.

poniedziałek, 28 luty 2022 12:04

Kongres Polonii w Miami

Jest nas 60 milionów. Polaków mieszkających w kraju, pracujących za granicą, osiadłych w krajach całego świata. Ogromny potencjał, bardzo duża diaspora. Potencjalnie znakomite narzędzie do wykorzystania w zakresie promocji Marki Polska, ale przede wszystkim we wspieraniu szeroko pojętych polskich interesów u naszych sojuszników.

- Motivizer to najnowocześniejsza technologia dostępna na rynku i gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Z tego rozwiązania korzystają już m. in.: Grupa PZU, T-Mobile, Nationale Nederlanden, Carlsberg, KimberlyClark, Japan Tobacco International, KGHM czy Toyota - informuje Agencję Informacyjną Piotr Dubno, dyr. finansowy spółki Motivizer.

CEDC International Sp. z o.o. oraz jej spółka zależna B2B Wine & Spirits Sp. z.o.o. zostały przejęte przez Grupę Maspex. W polskich rękach znów znalazły się takie marki jak Żubrówka, Soplica, Absolwent.

Raport CSR - najstarsza polska platforma poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu - w obliczu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą będzie nagłaśniał inicjatywy związane z pomocą dla ukraińskich uchodźców, ze wsparciem medycznym i humanitarnym dla obywateli Ukrainy.

Polskie organizacje branży public relations wydały wspólne oświadczenie w związku z agresją Rosji w Ukrainie oraz apel do mediów - poinformował portal proto.pl.

Olimpiady Specjalne dbają o rozwój sportowych aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie organizuje treningi i zawody, a przez sport zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie jak i społecznie: uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej otwarci i pewni siebie.

Przeprowadzone w 2020 r. badanie Deloitte’a pokazało, że już wtedy aż 80 proc. firm uznało dobre samopoczucie pracowników za jeden z ważniejszych czynników - lub wręcz za najważniejszy - decydujących o sukcesie rynkowym firmy.

Wojna - dla wychowanych w pokoju europejskich pokoleń słowo to przestaje być abstrakcją. Czymś, co się dzieje daleko, na peryferiach. Wojna na Ukrainie jest wyzwaniem dla wszystkich. Również dla polskich firm. I dla ich strategii ESG.

Od tego roku nie można już będzie odliczać składki zdrowotnej od podatku. Wynika to z faktu, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu zmienia się sposób kalkulacji wynagrodzeń, co wpływa bezpośrednio na pracowników i pracodawców - poinformował portal Newseria Biznes.

środa, 23 luty 2022 14:30

MŚP a ESG

Podczas I Kongresu ESG wśród tematów gospodarczych został poruszony wątek małych i średnich przedsiębiorców, którzy w porównaniu z dużymi spółkami nie mają obowiązku raportowania pozafinansowego, ale nie oznacza to, że nie interesują się ideą ESG, choć skala nie jest jeszcze ogromna.

Ostatnio portal wirtualnemedia.pl spytał największe polskie media o podejmowane przez nie kroki dla ochrony swoich pracowników przed mobbingiem. Jak się okazało, w ostatnich latach zgłaszano pojedyncze przypadki nieprawidłowości.

Grupy VAT są obecne już w blisko 20. państwach UE, a kolejne kraje - w tym również Francja i Polska - czynią kroki w kierunku umożliwienia ich działania. W naszym kraju grupy VAT staną się dostępne dla podatników od 1 lipca 2022 r. - poinformowało ministerstwo finansów.

wtorek, 01 marzec 2022 12:45

Polscy eksporterzy zyskają nowe wsparcie

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę o rozszerzeniu współpracy. Przedsiębiorcy będą mieli teraz więcej możliwości finansowania swojego eksportu i rozwoju.

- Ubiegły rok był czasem intensywnej odbudowy gospodarek po bardzo trudnym 2020 roku. Choć pandemia nie odpuszczała, a przełom 2021 i 2022 oznaczał eksplozję zakażeń, to szczepionki diametralnie zmieniły sytuację społeczną i gospodarczą.

- Prezesi firm coraz częściej korzystają z terapii, nie tylko zresztą oni, bo wysyłają na terapie także swoich pracowników. Międzynarodowe korporacje w ramach bonusu i benefitów pozapłacowych dają swoim menedżerom sesje terapeutyczne, zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo oni tego potrzebują - mówi agencji Newseria Biznes dr Mateusz Grzesiak, wykładowca, psycholog i konsultant.

Grupa Ferrero bierze pełną odpowiedzialność i aktywnie przyczynia się do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwijania łańcucha dostaw kakao, dlatego już od 2005 r. rozpoczęła sukcesywne działania, by 100% pozyskanego kakao pochodziło ze zrównoważonych źródeł. Firma zobowiązuje się do podjęcia dalszych działań w zakresie walki z wylesianiem, przeciwdziałania pracy dzieci i zrównoważonych źródeł utrzymania.

- Im więcej kraj gromadzi rezerw, tym bardziej zwiększa swoją suwerenność - pod warunkiem, że ma kontrolę nad tymi rezerwami. W rzeczywistości świata rozhuśtanych nastrojów jest to działanie racjonalne, pod warunkiem prowadzenia racjonalnej polityki.

W sferze społecznej duży nacisk kładzie się na promowanie różnorodności i programy włączające. Coraz większego znaczenia w życiu firm, instytucji publicznych, samorządów i organizacji zaczyna odgrywać skrót „ESG”, który oznacza zaangażowanie w przeciwdziałaniu zmian klimatycznych, udział w przemianach społecznych i ochronę praw pracowniczych.

niedziela, 27 luty 2022 12:21

Kolejna edycja programu wsparcia startupów

Startuje kolejna edycja programu EIT Digital Venture 2022 r., którego głównym celem jest wspieranie zespołów przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju i pomoc w umacnianiu ich pozycji na rynku.

Wzrost kosztów produkcji żywności przekłada się na dwucyfrowe podwyżki cen u producentów, co przy sklepowej kasie odczuwają klienci. Handel odczuwa też wzrost kosztów działalności oraz całego łańcucha dostaw.

- Klienci Taurona otrzymają stały dostęp do swoich umów, wraz z gwarancją autentyczności i ochrony przed niepożądanymi zmianami. Dodatkowo, istnieje też możliwość umieszczania w repozytorium blockchain dokumentów publicznych, takich jak regulaminy, taryfy czy cenniki.

czwartek, 24 luty 2022 12:03

Produkty rolne na giełdzie na nowo

Od 21 lutego br., zasady zawierania transakcji i uczestnictwa w Giełdowym Rynku Rolnym (GRR) zostały jeszcze bardziej dopasowane do oczekiwań klientów. To pierwszy rezultat prac powołanej w ub. roku Rady Rynku Rolnego, w skład której wchodzą przedstawiciele branży.

Wypowiedź Karoliny Korwin-Piotrowskiej o mobbingu, jakiego doznała jako dziennikarka, uruchomiła lawinę podobnych wspomnień.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zgłaszają potrzebę uregulowania wzajemnych praw i obowiązków. Chodzi o pracę zdalną, coraz bardziej popularną wskutek obostrzeń pandemicznych.

W amerykańskiej firmie oferującej sprzęt do ćwiczeń zlikwidowano 2800 miejsc pracy, co stanowiło 20 proc. zatrudnionych. Jak poinformował portal proto.pl (na podstawie doniesień smartcompany.com.au) część ze zwolnionych osób o utracie pracy dowiedziała się, bo odebrano im dostęp do platformy służącej do zawodowych rozmów.