Wojna w Ukrainie przywróciła bardzo pesymistyczne nastroje w sektorze MŚP. Jak wynika z Barometru EFL przedsiębiorcy nie widzą szans na poprawę swojej sytuacji w ujęciu krótkoterminowym.

„Praca platformowa”, „gig economy” czy nawet „praca fuch” - to określenia coraz częściej pojawiające się w debacie publicznej.

Wprowadzone Polskim Ładem zmiany dały możliwość rozliczenia w ramach podatkowej grupy kapitałowej straty spółki poniesionej przed przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej, ale tylko straty nie starszej niż pięć lat.

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu br. wyniósł 30.148 mln euro.

„Top Disruptors in Healthcare” to jedyny raport w Polsce, który inwentaryzuje polski sektor medtech. Pracodawcy RP zaprezentowali jego cząstkowe wyniki statystyczne na podstawie odpowiedzi ponad 100 startupów.

BusinessEurope, Konfederacja Europejskiego Biznesu, stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli, spotkało się z polskimi firmami z Konfederacji Lewiatan.

Z opublikowanego przez NBP „Szybkiego Monitoringu. Analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw” wynika, że w IV kw. 2021 r. kondycja ekonomiczna sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) była bardzo dobra.

Eksperci rynku telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa krytycznie oceniają tryb procedowania nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W pomoc obywatelom Ukrainy, którzy jako uchodźcy przed wojna znaleźli się w naszym kraju angażują się Polacy, instytucje, NGO-sy i prywatne firmy, w tym także ubezpieczyciele.

Jednym z celów sektora przemysłu kosmicznego jest opracowanie technologii umożliwiających wydłużenie eksploatacji satelitów.

Wprost opublikował po raz trzeci ranking 50. najlepszych polskich pracodawców - firm, w których Polakom pracuje się najlepiej oraz tych, które zatrudniły najwięcej Ukraińców.

środa, 04 maj 2022 13:11

Nasz kraj hubem dla Ukrainy

Sytuację polskich przedsiębiorców po napaści Rosji na Ukrainę przedstawiał, podczas zakończonego XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.

Myślisz o studiowaniu prawa? A może zastanawiasz się, jakie możliwości rozwoju zawodowego mają absolwenci tego kierunku? Odpowiedzi udzielił AZiR dr. hab. Przemysław Litwiniuk, prawnik, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Bez wątpienia to właśnie prof. Roman Rybarski - publicysta i autor wielu prac naukowych z dziedziny ekonomii i gospodarki - był jednym z głównych myślicieli obozu narodowej demokracji i jego głównym ekonomistą.

Prof. SGH, dr hab. Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica, została powołana do zespołu doradców gospodarczych przy ministrze aktywów państwowych, wicepremierze Jacku Sasinie.

Wojna na Ukrainie zmieniła wszystko. Konflikt zbrojny dwóch krajów, postrzeganych jako spichlerze Europy, szczególnie wpłynął na rolnictwo.

Nowe zmiany w Polskim Ładzie bardziej porządkują, niż psują tę dużą reformę podatkową. Cieniem kładzie się na niej szybki i chaotyczny tryb wprowadzania zmian.

Łacińska paremia „festina lente” - śpiesz się powoli - wyjątkowo przypadła do gustu naszym parlamentarzystom, gdy chodzi o obsadę stanowisk o kluczowym znaczeniu dla polityki finansowej państwa.

Niemal 700 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

W 2021 r. gwałtownie wzrosła skala ataków ransomware na średnie i duże firmy w Polsce. Według badania Sophos aż 77% z nich doświadczyło tego zagrożenia - w roku 2020 było to zaledwie 13%.

Doświadczenia okresu pracy zdalnej i dążenie do utrzymania pozycji rynkowej skłoniły znaczną część firm do zwrócenia się w kierunku transformacji cyfrowej.

Od ub.r. BGK realizuje nową strategię. Jej celem i jednocześnie misją banku jest wpieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Budimex SA i amerykański Bechtel Corporation podpisały memorandum o potencjalnej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

O turystyce sportowej, znaczeniu bycia gospodarzem wydarzenia sportowego oraz potencjale atrakcyjności inwestycyjnej - rozmawiali eksperci w trakcie panelu „Wielkie imprezy sportowe”.

Obecnie ćwiczą fizycznie przede wszystkim osoby młode w wieku 18-24 lata, z przewagą mężczyzn, aktywne zawodowo, z większych miast.

środa, 27 kwiecień 2022 19:14

Parlamentarzyści w radomskim „Łuczniku”

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom gościła w swojej siedzibie członków sejmowej podkomisji stałej ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Jakie wyzwania w obszarze HR stoją obecnie przed pracodawcami, jakie są przewidywania i tendencje oraz jak wolontariat pracowniczy może pomóc rozwiązać te problemy - na ten temat dyskutowano 27 kwietnia podczas spotkania „Nowe formy integracji, wolontariatu i angażowania pracowników” – poinformował portal PRoto.pl, jednocześnie patron medialny spotkania.

Tragedia narodu ukraińskiego, zmagającego się z brutalną agresją Rosji, nie może być zapomniana. Dlatego rząd rozpoczął specjalną akcję billboardową i w mediach społecznościowych, aby przypominać krajom Europy Zachodniej o okrucieństwie wojny, która toczy się na Ukrainie.

środa, 27 kwiecień 2022 18:54

Lista osobistych sankcji wobec Rosji

W ramach piątego pakietu sankcji wprowadzono wprawdzie embargo na węgiel z Rosji, ale decyzja o zakazie sprowadzania ropy i gazu wciąż budzi kontrowersje. Tymczasem od początku wojny kraje UE wydały na rosyjskie surowce energetyczne ponad 41 mld euro, wspomagając tym samym wojenny reżim Putina.

środa, 27 kwiecień 2022 18:48

II etap procesu refarmingu za nami

W nocy z 24 na 25 kwietnia Emitel przeprowadził zmianę częstotliwości i standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej MUX1, MUX2 oraz MUX4. Zmiany dotyczyły pasa Pomorza od Szczecina do Trójmiasta, dużej części Wielkopolski, Kujaw, zachodniej części Mazowsza.