wtorek, 14 kwiecień 2015 10:16

Prywatni zarabiają więcej

W 2014 r. jedynie co piąty respondent Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń był zatrudniony w instytucji publicznej, gdzie mediana wynagrodzeń wynosiła 3 486 zł. Była ona niższa o 21% niż mediana płac w firmach prywatnych. Co czwarty pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie państwowym otrzymywał powyżej 5 000 zł brutto miesięcznie, z kolei 25% pracujących w sektorze prywatnym – ponad 7 300 zł – stwierdza firma Sedlak & Sedlak, przeprowadzająca badania. Okazuje się, że luka płacowa, czyli procentowa różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, jest wyższa w państwowych firmach. Panie zarabiały tam przeciętnie o 23% mniej od panów. Dla porównania, prywatni przedsiębiorcy płacili kobietom o 17% mniej.

W firmie prywatnej dyrektorzy zarabiali przeciętnie 40% więcej niż w państwowej. Dysproporcje w wynagrodzeniach oferowanych przez firmy państwowe i prywatne były tym większe, im pracownik zajmował wyższe stanowisko. Przykładowo, pensje pracowników szeregowych nie różniły się od siebie znacząco. Mediana płac w sektorze prywatnym była wyższa zaledwie o 70 zł od mediany wynagrodzeń osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym. Na szczeblu specjalisty, różnica ta wynosiła już prawie 1000 zł. Kierownicy pracujący w prywatnej firmie otrzymywali o 1200 zł więcej, niż kierownicy placówek publicznych. W przypadku dyrektorów i członków zarządu, rozbieżność w płacach była największa, zwłaszcza wśród jednej czwartej najlepiej zarabiających. Co czwarty dyrektor/członek zarządu w firmie prywatnej zarabiał ponad 22 000 zł, a w firmie państwowej – prawie połowę mniej.

Okazuje się, że pracownicy firm prywatnych otrzymywali wyższe premie – przeciętnie o 400 zł brutto. Odsetek osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia był niemal ten sam w obu grupach.

Wynagrodzenie to nie tylko pieniężna rekompensata za wykonaną pracę. Pracodawcy często oferują swoim pracownikom benefity, takie jak przenośny komputer, karnety sportowe czy prywatna opieka medyczna. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, ponad połowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym nie otrzymywała żadnego świadczenia pozapłacowego. Ograniczoną liczbę otrzymywanych benefitów (nie więcej niż trzy) deklarowało 40% respondentów w obu grupach. Na szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych częściej mogli liczyć pracownicy sektora prywatnego – prawie co czwarty z nich dostawał ponad trzy benefity w 2014 r.

Prywatni przedsiębiorcy najczęściej oferowali swoim pracownikom telefon komórkowy (39%). Popularnym benefitem był również komputer przenośny oraz prywatna opieka medyczna. Wśród pracowników sektora publicznego świadczenia te występowały znacznie rzadziej.

Zgodnie z wynikami badania, osoby które znalazły pracę w sektorze państwowym, rzadziej ją zmieniają. Ponad połowa pracowników zatrudnionych u prywatnego przedsiębiorcy przepracowała u niego mniej lub pięć lat.

poniedziałek, 13 kwiecień 2015 10:11

Wypadki przy pracy kosztują pracodawców więcej

Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. zwiększyły się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. I tak podstawowa kwota przysługująca za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 pkt proc. wynosi 757 zł.

niedziela, 12 kwiecień 2015 10:36

Specjaliści potrzebni od zaraz

W pierwszym kwartale 2015 r. liczba ofert pracy dla specjalistów zwiększyła się o 5,5 proc. Jednocześnie coraz trudniej znaleźć pracę ludziom młodym, niewykształconym, oraz osobom starszym, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.

sobota, 11 kwiecień 2015 10:31

Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Okazuje się, że 1750 zł brutto, czyli ustawowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, jest najwyższym takim wynagrodzeniem wśród wszystkich krajów Europy Środkowej.

piątek, 10 kwiecień 2015 10:27

10 elementów atrakcyjnego miejsca pracy

Kuchnia, parking, wygodny dojazd - to podstawowe udogodnienia, które doceniają pracownicy.

Dla polskich firm z branży budowlanej obecność na ukraińskim rynku jest bardzo ważna, dlatego też nie zabrakło ich na niedawnych międzynarodowych targach InterBuildExpo 2015 w Kijowie.

Krajowa Izba Gospodarcza poinformowała o powołaniu Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych KIG.

wtorek, 07 kwiecień 2015 10:15

Firmy zainwestowały w innowacje

Wskaźnik PMI (wyprzedzający koniunktury) w marcu 2015 r. osiągnął poziom 54,8, czyli był porównywalny do poziomu ze stycznia i lutego br. - poinformował bank HSBC.

poniedziałek, 06 kwiecień 2015 10:11

Od 2016 r. zlecenia będą oskładkowane

Od przyszłego roku zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał opłacać składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu, wówczas zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia.

Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 13 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków z Funduszu to te, których celem jest rozwój działalności gospodarczej lub uruchomienie nowej działalności przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług oraz nie generuje zysków - informuje ministerstwo gospodarki.

sobota, 04 kwiecień 2015 10:04

Umowy czasowe do 36 miesięcy

Rząd przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zakłada ona, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas określony.

Polacy są bardziej optymistyczni i lepiej zabezpieczeni na wypadek utraty pracy, ale wciąż zbyt niestabilni finansowo, by realizować życiowe plany.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzone przez właściciela znanej sieci marketów spożywczych zostały wyróżnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”.

czwartek, 02 kwiecień 2015 10:24

Jak wspierać osoby 50+ na rynku pracy?

Jaka jest sytuacja osób 50+ na polskim rynku pracy i co zrobić, aby ją poprawić? Na te pytania odpowiada Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jego przedstawiciele zaprezentowali wyniki swojego raportu.

Do tej pory na ochronę miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które poniosły straty w związku z rosyjskim embargiem wydano 2 mln zł. Ze wsparcia skorzystało dotychczas 339 osób.

O konkursie literackim „Piórko 2015” i znaczącym wpływie czytania na rozwój dzieci portal raportcsr.pl rozmawia z Renatą Piątkowską, znaną autorką literatury dziecięcej.

Zaledwie kilka tygodni od rozpoczęcia burzliwej dyskusji na temat ustawy o wprowadzeniu płacy minimalnej w Niemczech, na horyzoncie pojawia się kolejna regulacja krajowa budząca obawy sektora transportu.

niedziela, 29 marzec 2015 10:08

Bezrobocie najbardziej uderza w młodych

Co trzynasty Polak nie ma pracy.  W grupie poniżej 25 lat już prawie co piąty. Stopa bezrobocia wśród osób do 25 roku życia wyraźnie spadła w ostatnim roku, ale nadal pozostaje ogromna.

sobota, 28 marzec 2015 11:04

Człowiek przed kapitałem

1 kwietnia rusza ósma edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Rozpoczyna się 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. - Promujemy dobre rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy. Nagradzamy rozwiązania techniczne, jak i akcje edukacyjne. Udział w konkursie mogą brać nie tylko pracodawcy, ale także pracownicy. Tworzenia bezpiecznych warunków pracy to inwestycja, która przynosi zysk pracodawcy i pracownikowi - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Miła, ciepła, bezstresowa posada to marzenie wielu z nas. Czy słusznie? Niestety, łatwo przeoczyć moment, w którym komfort i poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy zmienią się w rozleniwienie, bierność, a czasem wręcz bezczynność.

środa, 25 marzec 2015 11:10

Polacy nie boją się zmieniać pracy

Jak wynika z badania jednej z agencji pracy tymczasowej prawie połowa ankietowanych przez nią respondentów zmienia pracę minimum raz na dwa lata. To zdecydowanie częściej niż robiło to pokolenie naszych rodziców, którzy nierzadko w jednej firmie pracowali całe życie.

wtorek, 24 marzec 2015 11:17

Firma z CSR czy bez?

„Czy współczesna firma może obyć się bez CSR?” – pod takim hasłem odbyła się debata panelowa podczas Welconomy 2015 czyli XXII Forum Gospodarczego w Toruniu. Jej patronem medialnym był RaportCSR.pl. Z wyjątkowo ożywionej dyskusji można wysnuć wniosek, że nowoczesna firma nie może obyć się bez działań społecznie odpowiedzialnych, ale pod warunkiem, że będą dobrze przemyślane i nie traktowane jako zło konieczne.

poniedziałek, 23 marzec 2015 11:23

W IV kwartale 2014 r. wciąż wysoki popyt na pracę

Narodowy Bank Polski opublikował na swojej stronie internetowej Raport o rynku pracy w IV kw. 2014 r. W IV kwartale 2014 r. wzrost liczby osób pracujących wg BAEL był wolniejszy niż przed kwartałem i wyniósł 1,9 proc. r/r wobec 2,1 proc. r/r przed kwartałem. Nowe kontrakty częściej mają charakter czasowy, lecz za część wzrostu liczby osób pracujących odpowiada także tworzenie nowych miejsc pracy (samozatrudnienie).

niedziela, 22 marzec 2015 11:06

Rekrutacja okiem pracodawcy

W internecie aż roi się od poradników mówiących o tym, jak przyszły pracownik powinien przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Trudniej jednak znaleźć informacje o tym, co powinien zrobić pracodawca, aby poszukiwania nowego członka zespołu zakończyły się sukcesem. Dlatego o porady dla początkujących rekruterów zapytaliśmy ekspertów.

sobota, 21 marzec 2015 11:01

Jak zdobyć staż u cenionego pracodawcy

Rynek pracy dla absolwentów uczelni jest dynamiczny i coraz bardziej wymagający. Młodzi ludzie już w trakcie studiów planują swoją karierę zawodową, dokształcają się, odbywają staże, aby po opuszczeniu uczelni móc pochwalić się wachlarzem doświadczeń zawodowych i zainteresować swoją kandydaturą pracodawców.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości została wyróżniona za sukces we wdrażaniu projektów z funduszy unijnych dla polskich przedsiębiorców.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu i maju 2015 r. organizuje cykl szkoleń: Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy. Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatów i gmin – osób odpowiedzialnych za polityką kadrową w urzędach, rekrutację oraz wykonywanie czynności kadrowo-księgowych związanych z uprawnieniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych a także rozliczeniami wpłat i zwolnień z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

środa, 18 marzec 2015 21:49

Młody pracownik to inwestycja

Czy zatrudnianie młodych się opłaca? Co dobrego mogą wnieść do firmy młodzi z „pokolenia Y”? Jak rekrutować i motywować młodych pracowników i czego się po nich spodziewać? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji, która odbyła się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

CeBIT to największe na świecie targi teleinformatyczne. Podczas tegorocznej edycji, która odbywa się w Hanowerze w dniach 16-20 marca, swoją ofertę prezentują m.in. największe światowe koncerny z branży teleinformatycznej oraz najciekawsze startupy z branży IT. Polskich wystawców na targach odwiedził podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Arkadiusz Bąk. Wiceminister Bąk spotkał się również z polskimi przedsiębiorcami z którymi rozmawiał o perspektywach rozwoju polskiej branży IT oraz możliwościach promocji branży i polskiej gospodarki, poza granicami kraju.