czwartek, 19 luty 2015 11:42

Szkolenie Akademii PARP

„Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim w MŚP” to najnowsze szkolenie przygotowane na portalu Akademia PARP przeznaczone dla wszystkich chcących poprawić efektywność pracy w swoich przedsiębiorstwach.

środa, 18 luty 2015 11:37

Korzyści elastycznego czasu pracy

Już ponad rok po wprowadzeniu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy nowe przepisy funkcjonują bez zarzutu. Niewielka liczba zgłoszeń nieprawidłowości w zakresie stosowania tego sposobu organizacji pracy, które wpłynęły do Okręgowych Inspektoratów Pracy, pokazuje, że pracodawcy nie nadużywali przyznanych im przywilejów.

wtorek, 17 luty 2015 11:34

Chcą więcej fitness klubów

Jedna z czołowych firm działających na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych planuje mieć łącznie 70 klubów w segmencie fitness na koniec 2016 r. wobec 47 obecnie.

Raz do roku, w terminie do 31 marca, pracownicy tzw. „budżetówki” otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane potocznie trzynastą pensją. Wysokość tego świadczenia wynosi 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.

niedziela, 15 luty 2015 11:06

100 mln euro na wsparcie polskich MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych. Umowa została zawarta w ramach strategicznej współpracy, rozwijanej pomiędzy KfW i BGK. Finansowanie trafi do polskich firm w postaci długoterminowych kredytów inwestycyjnych, udzielanych poprzez sieć oddziałów BGK. Warunki pożyczki globalnej KfW nie narzucają maksymalnej kwoty kredytu.

piątek, 13 luty 2015 23:02

XXIV edycja wyróżnień Raportu CSR

W 24. edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wyróżnieni zostali: Fundacja Dorastaj z Nami oraz SES Astra. Tematem przewodnim Raportu była polityka senioralna
i cywilizacyjne wyzwania stojące przed pokoleniem 50+.

Wywiadownie gospodarcze mają coraz więcej pracy. W 2014 roku zagraniczne firmy sprawdziły w nich 124 tys. partnerów z Polski, to o około 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

czwartek, 12 luty 2015 11:23

Porozmawiajmy o podwyżce

Ilu z nas chciałoby, szczególnie obecnie, usłyszeć od swojego pracodawcy informację o przyznanej podwyżce?

Na taki innowacyjny eksperyment zdecydowały się władze szwedzkiego miasta Göteborg. W ramach tej samej pensji pracownicy jednego z gminnych ośrodków opieki nad osobami starszymi będą przez rok pracować krócej – 6 godzin, zamiast dotychczasowych ośmiu.

wtorek, 10 luty 2015 11:12

Nietypowe formy rekrutacji w Polsce

Przedsiębiorstwa zwracają rosnącą wagę do budowy silnej marki pracodawcy, sięgając także po niestandardowe narzędzia - m.in. kampanie szyte na miarę, happeningi czy grywalizację. Projekty wykraczające poza rekrutacyjne klisze to dziś realne narzędzie przewagi w rekrutacji.

poniedziałek, 09 luty 2015 11:21

Kolejarze bliscy środowisku

Jednostka certyfikująca Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oficjalnie potwierdziła spełnianie przez jednego z czołowych kolejowych przewoźników towarowych wszelkich kryteriów uprawniających do otrzymania ekoznaku Firmy Bliskiej Środowisku.

Jeden z serwisów rekrutacyjnych dla specjalistów i menedżerów opublikował raport „Specjaliści na Rynku Pracy 2014”, który wskazuje na ożywienie w branży budownictwo i nieruchomości. W 2014 ofert pracy z tej branży było aż o 13,4% więcej, niż w roku 2013.

Podczas finału 2015 THINK BIG Final & Inspiration Day zostały zaprezentowane najbardziej innowacyjne projekty biznesowe Laureatów II edycji konkursu. Na scenie Arkad Kubickiego w Warszawie prezentowali się m.in. twórcy ekranu, umożliwiającego wyświetlanie obrazu w powietrzu, twórcy robotów rehabilitacyjnych, projekt interaktywnych okularów i platforma do druku 3D na zamówienie.

piątek, 06 luty 2015 11:11

Nabór ekspertów – Most Krzemowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków Beneficjentów II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w cyklu unikatowych na skalę kraju, bezpłatnych seminariów informacyjno-szkoleniowych, z zakresu idei wspierania awansów kobiet oraz korzystania z narzędzia, pomagającego w osiągnięciu równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Seminaria są skierowane do dużych firm (zatrudniającym powyżej 250 osób) i zostały przygotowane z myślą o menedżerach/menedżerkach i specjalistach/specjalistkach z działów związanych z HR, CSR oraz z działów współpracujących.

Pięć najlepiej opłacanych zawodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 2013 r. to profesje związane z medycyną. Dopiero na dalszych miejscach pod względem wysokości zarobków znaleźli się prezesi i menedżerowie najwyższych szczebli.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy.

Administrator bezpieczeństwa informacji to osoba wyznaczana przez pracodawcę (tj. administratora danych osobowych) do nadzorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Mimo, iż instytucja ta znana jest od 2004 r., to jednak do tej pory była sporadycznie wykorzystywana w praktyce.

poniedziałek, 02 luty 2015 15:42

1319 firm z elastycznym czasem pracy

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że coraz więcej firm wprowadza elastyczny czas pracy. Rozwiązanie to największą popularnością cieszy się głównie w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.

W różnych typach działalności, sektorach gospodarczych czy obszarach funkcjonalnych firmy występują zróżnicowane modele kariery zawodowej. W niektórych z nich dominuje jednostkowa aktywność pracownika: może to być status freelancera bądź samodzielne stanowisko takie jak radca prawny.

piątek, 30 styczeń 2015 05:31

Akcja Trzeźwość na kolei

Spółka PKP LHS wprowadza wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy dopasowując się w ten sposób do współczesnych wymagań. W miesiącach listopad, grudzień 2014 roku Spółka przeprowadziła kontrole trzeźwości pracowników w jednostkach wykonawczych funkcjonujących wzdłuż linii LHS. Badaniu poddano 137 pracowników, u których nie wykryto zawartości alkoholu.

Z roku na rok przybywa kobiet, które po urodzeniu dziecka trafiają do rejestru bezrobotnych - wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Porównując dane za rok 2013 i 2008, wyraźnie widać, że liczba świeżo upieczonych bezrobotnych matek wzrosła aż o 50%.

Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego zawarte miedzy czterema ministrami: edukacji, gospodarki, pracy i skarbu państwa. Porozumienie jest wyrazem woli zacieśnienia współpracy między czterema ministrami - edukacji, gospodarki, pracy i skarbu państwa, w celu lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy i nowoczesnej gospodarki w skali kraju.

wtorek, 27 styczeń 2015 21:16

Zatrudnienie przyjazne rodzinie

„Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie” to tytuł najnowszej publikacji Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, opracowanej pod kierownictwem prof. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej. Opracowanie zostało zaprezentowane w CPS Dialog.

wtorek, 27 styczeń 2015 21:13

Tworzenie rady pracowników

Pracodawca ma obowiązek zorganizować wybory do Rady Pracowników. Jednak, co to tak naprawdę oznacza? Jakie kroki musi podjąć pracodawca i jak powinien przygotować wybory?

Każdemu z nas, od czasu do czasu, zdarza się taka sytuacja. Niespodziewane korki, problem z zaprowadzeniem dziecka do przedszkola na czas albo z samochodem czy zbyt długa kolejka w urzędzie – lista potencjalnych powodów spóźnienia się do pracy wydaje się być nieograniczona. Gdy taka sytuacja zdarza się raz na jakiś czas, pracodawca najczęściej przymyka na to oko. Nie oznacza to jednak, że w przypadku notorycznych spóźnialskich nie może wyciągnąć poważniejszych konsekwencji.

Od kilku lat pojawiają się w mediach informacje o tym, że nie warto się uczyć, bo wykształcenie nie wpływa na nasze zarobki. Czy tak jest naprawdę?

piątek, 23 styczeń 2015 11:38

PO WER znaczy siła

Porozumienie, pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucją Pośredniczącą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju jako Instytucją Zarządzającą, podpisano w Warszawie. Porozumienie to jest jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie działań w PO WER, który zatwierdzonym wcześniej przez Komisję Europejską. W imieniu MPiPS swój podpis złożyła podsekretarz stanu Małgorzata Marcińska.

czwartek, 22 styczeń 2015 11:32

Pracownik chroniony nie do zwolnienia?

Rozwiązanie umowy o pracę to dla pracodawcy każdorazowo spore wyzwanie. Trudno bowiem przewidzieć, jak zareaguje zaskoczony pracownik, czy uda się dojść do porozumienia i czy wskutek rozwiązania umowy nie będziemy musieli spotykać się z pracownikiem przez wiele miesięcy w sądzie.

środa, 21 styczeń 2015 11:25

Pokolenie Y szuka pracodawcy z misją

6 na 10 pracowników z pokolenia Y zwraca uwagę na misję firmy i realizowane przez nią cele przy wyborze pracodawcy. Millenialsi oczekują od biznesu angażowania się w sprawy społeczne czy środowiskowe. Biznes to nie tylko praca przy biurku, ale i realizowanie wyższych idei – twierdzą. Dlatego coraz częściej firmy podejmują takie działania CSR, które mogą być również istotne z punktu widzenia pokolenia Y.