niedziela, 12 styczeń 2014 13:59

W Europie praca coraz dłuższa

Napisane przez
W Europie praca coraz dłuższa www.sxc.hu

Jak podaje portal rynekpracy.pl powołując się na Eurostat, w okresie 2002-2012 zwiększała się liczba lat, które przepracowuje w ciągu życia statystyczny obywatel Unii Europejskiej.

Prognozowany czas aktywności zawodowej wzrósł w ciągu tego okresu ze średnio 32,9 do 35 lat - informuje portal hrnews.pl.

W 2002 r. przewidywany czas pracy mężczyzn wynosił 36,2 lat, zaś w 2012 r. 37,6 lat - a więc o 1,4 roku dłużej. Jednak to w przypadku kobiet szacowana liczba lat pracy zwiększyła się w większym stopniu - z 29,4 lat w 2002 r. do 32,2 lat w 2012 r., a więc o 2,8 lat. 

- Zwiększający się w kolejnych latach przewidywany okres pracy związany jest m.in. z podnoszeniem przez legislatorów wieku emerytalnego w poszczególnych krajach UE. Stanowi to odpowiedź na niekorzystne zmiany demograficzne, przede wszystkim starzenie się społeczeństwa. Dłuższy czas pracy jest również wynikiem rosnącej długości życia - komentuje Maciej Mozolewski z Sedlak & Sedlak.

W 2012 r. wśród krajów europejskich najdłuższą prognozę lat czasu pracy, jaki czeka statystycznego 15-latka, odnotowano dla Szwecji (40,6 lat). Średnio w UE-28 przewidywano natomiast 35 lat aktywności zawodowej. W Polsce szacowano tę wartość na 32,1 lat. Najkrócej, wedle szacunków Eurostatu, pracować będą Węgrzy (30,4 lat).