poniedziałek, 13 styczeń 2014 09:04

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Napisane przez
Pierwszy biznes – wsparcie w starcie www.sxc.hu

Już kilkadziesiąt wniosków w małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim przygotowali studenci i absolwenci, aby uzyskać możliwie jak najwyższą pożyczkę na założenie własnego biznesu.

Do rozdysponowania w pierwszym etapie wdrażania Programu jest kwota 20,5 mln zł, co pozwoli na udzielenie ok. 350 niskooprocentowanych pożyczek.

Od grudnia zeszłego roku, absolwenci uczelni w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 60 tys. zł.

- Mimo, że koniec roku z założenia nie kojarzy się z podejmowaniem nowych wyzwań, do wybranych przez nas pośredników finansowych zgłosiło się już kilkudziesięciu absolwentów i studentów, którzy chcieliby założyć własną firmę. Cieszy nas ta aktywność, która z jednej strony potwierdza słuszność założeń Programu zainicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a z drugiej wskazuje na potrzebę rozwijania tego rodzaju instrumentów wsparcia – powiedział Marek Szczepański, dyrektor zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pierwsza umowa pożyczki została zawarta w grudniu ub. r. pomiędzy Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym (pośrednikiem finansowym na Mazowszu) a absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która założyła własny gabinet stomatologiczny w Cegłowie (powiat miński). 10 stycznia podpisano dwie umowy w woj. świętokrzyskim. Obydwie pożyczki zostały udzielone w wysokości 60 tys. zł na okres siedem lat z oprocentowaniem 0,69% w skali roku. Pierwsza pożyczka została udzielona studentowi ostatniego roku studiów na Politechnice Lubelskiej i przeznaczona jest na założenie pracowni projektowo-drogowej w Sandomierzu. Drugim pożyczkobiorcą jest absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, który środki z pożyczki przeznaczy na działalność w Opatowie z zakresu budownictwa i wykonywania konstrukcji oraz pokryć dachowych.

Celem Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Resort pracy powierzył realizację Programu BGK.

Osoby, które skorzystały z pożyczki na założenie działalności gospodarczej, mogą też skorzystać z pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP). Kwota tej pożyczki nie może przekroczyć 20 tys. złotych, a pożyczkobiorca, który utrzyma przez co najmniej rok stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP może wnioskować o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty pożyczki uzupełniającej.

Program podzielony został na dwa etapy. Pierwszy etap – pilotażowy – ruszył w grudniu ub. roku w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Pożyczek w tych województwach udzielają odpowiednio: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W proces oceny wniosków włączane jest środowisko akademickie. W tym roku planowane jest rozszerzenie zakresu wdrażania Programu na pozostałe województwa.