sobota, 15 luty 2014 11:00

Najsłabiej wykorzystane dobro gospodarki

Napisane przez
Najsłabiej wykorzystane dobro gospodarki www.sxc.hu

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięła udział w konferencji „Polka przedsiębiorcza. Siła kobiet w polskiej gospodarce” w Warszawie. Prezes PARP przedstawiła wyniki badania nad przedsiębiorczością kobiet, które przeprowadziła PARP. Wnioski z tego badania zestawione z danymi z innych źródeł posłużyły biorącym udział w debacie do dyskusji na temat zaangażowania kobiet w prowadzeniu własnych firm.

- W Polsce kobiety to 51,6% ogółu społeczeństwa i ponad 50% ludności w wieku produkcyjnym, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce jest na jednym z wyższych miejsc (9.) w Unii Europejskiej. Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynosi 33,4% wobec 31% w UE, co oznacza, że co 3 firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

Z danych przekazanych przez Prezes PARP wynika, że 126 mln kobiet na świecie (w 67 krajach) rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kolejne 98 mln kobiet to właścicielki dojrzałych przedsiębiorstw. Te kobiety nie tylko realizują własne ambicje i marzenia, one tworzą miejsca pracy – 13 mln z nich planuje zatrudnić kolejne 6 osób w ciągu kolejnych 5 lat.

Wg raportu „Empowering the third billion: Women and the world of work in 2012” (przygotowanego przez firmę BOOZ&COMPANY) „gdyby wskaźnik zatrudnienia kobiet w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Egipcie był na tym samym poziomie co zatrudnienie mężczyzn, produkt krajowy brutto tych krajów byłby wyższy o odpowiednio 5, 9 i 34%”.

Zgodnie z ekspertami OECD: kobiety są najsłabiej wykorzystanym dobrem ekonomicznym światowej gospodarki.

- Wyniki badań PARP „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce” nie wskazują na zróżnicowanie przedsiębiorczości na „kobiecą” czy „męską”. Wszyscy właściciele małych firm mają podobne nadzieje, oczekiwania i obawy; stają przed podobnymi barierami instytucjonalnymi i wahaniami koniunktury. Jednak, to mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i innych krajach UE i świata, są właścicielami większości działających przedsiębiorstw. Bardzo istotnym czynnikiem takiej sytuacji jest obciążenie kobiet obowiązkami opiekuńczymi szczególnie wobec dzieci małych. Przeprowadzone przez nas badanie pokazało, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą odczuwają silnie problem braków w systemie instytucjonalnej opieki nad dziećmi. I choć w tej sprawie podjęto już pierwsze działania zaradcze – np. poprzez wprowadzone prawo pozwalające na większą elastyczność w zakładaniu żłobków lub klubów dziecięcych oraz ułatwiające zatrudnianie niani – to wydaje się, że wciąż jest dużo do zrobienia w tym obszarze – skonkludowała Bożena Lublińska-Kasprzak.

W debacie, oprócz Prezes PARP, wzięły udział Beata Jarosz, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Nina Kowalewska-Motlik, prezes New Communications, Olga Kozierowska, Sukces pisany szminką, GrowUpStartUp, Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Anna Zawadzka, dyrektor zarządzająca Better Leaders Academy. Debatę poprowadziła Daria Gołębiowska-Tataj, prezes Vital Voices Poland.

Organizatorem konferencji byli Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Vital Voices Poland.