poniedziałek, 09 grudzień 2019 16:17

Centrum Kreatywności Targowa z nowym gospodarzem

Napisał
Obszerny Hall Centrum Kreatywności Targowa Obszerny Hall Centrum Kreatywności Targowa fot. UM Warszawa

Warszawa podpisała umowę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla miejskiego inkubatora przedsiębiorczości. Przez kolejne 10 lat nowym operatorem Centrum będzie Krajowa Izba Gospodarcza.

– Perspektywa szerokiego strumienia finansowania ze środków UE jest coraz mniej aktualna, a oczekiwanie na kolejne inwestycje rozwojowe nie słabnie. Finansowanie w formule PPP to dodatkowa szansa na rozwój samorządu. Dzięki współpracy z partnerem prywatnym, możemy skorzystać na tym finansowo, ale przede wszystkim korzystamy z wiedzy specjalistów w danej dziedzinie. Podpisaliśmy już umowę z nowym operatorem Centrum Kreatywności Targowa, a w postępowaniu na budowę parkingów podziemnych zostały właśnie otwarte oferty – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Postępowanie trwało od połowy 2017 r. Miasto negocjowało z trzema (początkowo czterema) potencjalnie zainteresowanymi partnerami. Za najlepszą uznano ofertę Krajowej Izby Gospodarczej.

– Model współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego daje Krajowej Izbie Gospodarczej, jako operatorowi Centrum Kreatywności Targowa, szansę na realne wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć z sektora branż kreatywnych, nie tylko poprzez stworzenie przyjaznych warunków do pracy dla beneficjentów Centrum, ale również poprzez wdrażanie programu szkoleń skierowanych do szeroko pojętego sektora kreatywnego oraz podjęcie działań edukacyjnych i kulturalnych stworzonych z myślą o współpracy z lokalną społecznością. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do powstania przestrzeni, która będzie inspirować mieszkanki i mieszkańców Warszawy – podkreślił Marek Kłoczko, wiceprezes i Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej.

Obiekt zostanie przekazany nowemu operatorowi w ciągu siedmiu dni. Oficjalne „nowe” otwarcie Centrum Kreatywności Targowa (CKT) pod egidą Krajowej Izby Gospodarczej planowane jest na styczeń 2020 r. W ramach umowy operator przejmie zarządzanie obiektem wraz z kosztami utrzymania budynku, z drugiej zaś strony będzie mógł czerpać korzyści z jego użytkowania. Krajowa Izba Gospodarcza będzie realizować program merytoryczny, gwarantując tym samym utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia dla przedsiębiorców, start-upów, ale także otwartości dla mieszkańców Pragi.

Przypomnijmy, otwarty przed trzema latami, miejski inkubator przedsiębiorczości, zlokalizowany przy ul. Targowej 56, powstał z myślą o wsparciu warszawskiej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego. Misją CKT jest też współpraca z lokalną praską społecznością. Operator będzie nadal prowadził inkubator dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego na całej dostępnej powierzchni biurowej budynku. A w okresie trwałości projektu unijnego - do sierpnia 2021 r. – w ramach którego została dofinansowana budowa budynku, utrzymane zostaną dotychczasowe stawki preferencyjne  dla najemców inkubatora.

Krajowa Izba Gospodarcza wdroży program akceleracyjny i inkubacyjny skierowany do najemców i firm z sektora kreatywnego, w ramach którego wspierać będzie pierwsze kroki tych firm w przygotowaniu i prowadzeniu biznesu, m.in. poprzez dedykowane szkolenia i wsparcie mentorskie. Powołana zostanie Rada Najemców, w ramach której operator poszerzy współpracę z inkubowanymi firmami, a także organ doradczy Centrum – Rada Ekspertów, złożona z aktywistów, animatorów rewitalizacji, działaczy miejskich, naukowców, która będzie dbała o dostosowanie programu Centrum do bieżących potrzeb.

Parter CKT nadal będzie wykorzystywany na organizację wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców, start-upów, sektora kreatywnego i praskiej społeczności, przy czym operator będzie mógł wprowadzić opłaty za korzystanie z tej przestrzeni. Planowane jest poszerzenie współpracy z artystami i agencjami kreatywnymi, które zadbają o ciekawą oprawę artystyczną w CKT. Centrum nadal będzie miejscem, które będzie gościło ważniejsze wydarzenia miejskie kierowane do przedsiębiorców i mieszkańców Pragi. Jednym z pierwszych działań KIG będzie powołanie do życia Szkoły Kreatywności, której uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zaprezentowania swoich pomysłów biznesowych przed inwestorami związanymi z Izbą (ok. 50 polskich funduszy VC).

Centrum Kreatywności Targowa powstało w ramach projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w zrewitalizowanej kamiennicy Karola Mintera przy ul. Targowej 56. Od otwarcia we wrześniu 2016 r. Centrum jest miejscem otwartym dla świata kreatywnego. Gościliśmy w nim zarówno małe wydarzenia organizowane przez początkujących artystów, jak i duże imprezy takie jak „See and Say”, „Innowator Mazowsza”, „Wawa Design Festiwal”, „Festiwal Bunkasai”, „Wystawa sztuki Łotewskiej na 100 lecie niepodległości” i wiele innych.

W inkubatorze Centrum Kreatywności Targowa swoje miejsce znalazło ponad 40 firm z sektora kreatywnego. Wiele spośród nich rozwinęło się w przedsiębiorstwa sprawnie funkcjonujące na rynku. Otwarto także oferty w postępowaniu na wybór koncesjonariusza dla budowy parkingów podziemnych w stolicy. Wpłynęła jedna propozycja – złożona przez spółkę Immo Park – która chce wybudować czterokondygnacyjny parking, na 420 miejsc postojowych, pod placem Powstańców Warszawy. Kandydat zaoferował podpisanie umowy koncesji na 40 lat i zadeklarował, że jest gotowy zaprojektować a następnie wybudować, podziemny obiekt w ciągu czterech lat od podpisania umowy. Parking będzie wyposażony w ładowarki dla samochodów elektrycznych, a także ogólnodostępną toaletą.

Co ważne parking zostanie wybudowany wyłączenie ze środków koncesjonariusza. Po okresie związania umową obiekt, o szacunkowej wartości ok. 86 mln zł, przejdzie na własność miasta. Teraz ofertę zbada komisja przetargowa. Jeśli propozycja będzie spełniała wymagania wskazane przez miasto, to umowa będzie mogła zostać podpisana na początku przyszłego roku, a parking zacznie funkcjonować w 2024 r. Ceny za parkowanie będą ustalane przez koncesjonariusza, jednak w swojej ofercie musi on posiadać abonamenty dla okolicznych mieszkańców.

Warto podkreślić także, że po wybudowaniu obiektu plac Powstańców Warszawy zmieni swoje oblicze. Reprezentacyjny plac przebudowany zostanie zgodnie z wytycznymi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, sporządzonymi na podstawi konsultacji i warsztatów z mieszkańcami.