czwartek, 19 grudzień 2019 17:04

Apel przemysłu spirytusowego o odrzucenie podwyżek akcyzy

Napisał
Apel przemysłu spirytusowego o odrzucenie podwyżek akcyzy fot. freeimages.com

Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie, zwracamy się do Państwa z apelem o odrzucenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, czyli do przyjęcia decyzji Senatu RP.

Izba Wyższa uwzględniła tym samym apele przedsiębiorców, którzy zostali zaskoczeni proponowaną wysokością podwyżki – napisał w oświadczeniu, w imieniu kierowanej przez siebie organizacji, Witold Włodarczyk prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Bardzo pozytywnie oceniamy decyzję Pań oraz Panów Senatorów i prosimy o jej uwzględnienie podczas głosowania w Sejmie. Odrzucenie nagłej i niekonsultowanej w tej wysokości podwyżki pozwoli producentom rozwijać nowe miejsca pracy, a jednocześnie nie spowoduje groźnego dla polskiej gospodarki i naszego społeczeństwa rozrostu szarej strefy.

Równocześnie jako branża deklarujemy chęć udziału w pracach nad zmianami podatku akcyzowego i rozumiemy potrzeby finansowe Państwa. Zwracamy jednak uwagę na pozostawienie przedsiębiorcom odpowiednich ram czasowych do adaptacji do zmieniającego się środowiska gospodarczego. Dla rządu jednym z głównych priorytetów jest uszczelnianie systemu podatkowego i walka z nieprawidłowościami w gospodarce, a dzięki temu wzrost dochodów budżetu państwa. Propozycja niespodziewanego podniesienia akcyzy, zaprezentowana zaledwie na kilka tygodni od planowanego wejścia w życie, bez konsultacji z ekspertami i producentami - stoi w sprzeczności do tego programu – grozi nam wyhamowanie wpływów do kasy państwa.

Doświadczenia pokazują, że nadmierny wzrost obciążeń akcyzowych nie przekłada się na zwiększony zastrzyk pieniędzy do budżetu. To czego się spodziewamy – to wzrostu nielegalnej produkcji, w tym odkażania spirytusu technicznego, co może być bardzo groźne dla zdrowia Polaków, zwiększonego przemytu zza wschodniej granicy, spadku sprzedaży legalnych wyrobów spirytusowych w sklepach, a co za tym idzie mniejszego zapotrzebowania na produkty polskich firm, które przekazują państwu prawie 13 miliardów złotych w formie podatków i innych opłat oraz zapewniają 100 tysięcy miejsc pracy. To przełoży się na ich kondycję finansową i może mieć negatywny wpływ na rolników, dostawców, kontrahentów, dystrybutorów i ich pracowników. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że ostatnia znacząca podwyżka akcyzy na alkohole mocne z 2014 r. spowodowała zmniejszenie wpływów do budżetu o ponad 7,6 proc. oraz dwukrotne zwiększenie wielkości nielegalnego obrotu alkoholem w porównaniu  z okresem przed podwyżką.

Jeszcze raz apelujemy do Państwa o poparcie zaproponowanego przez Senat rozwiązania – niech w tym szczególnym czasie wszyscy polscy parlamentarzyści pokażą, że przewidywalność stanowionego prawa oraz stabilność reguł gospodarczych dla przedsiębiorców, którzy zapewniają Polakom miejsca pracy, stoją ponad podziałami politycznymi i są dla wszystkich polityków najwyższym dobrem. Licząc na pomyślne decyzje dla stu tysięcy pracowników, a także rolników, kontrahentów oraz dostawców chcielibyśmy złożyć Państwu  życzenia wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w pełnej ciepła rodzinnej atmosferze – kończy prezes Włodarczyk.