poniedziałek, 24 luty 2020 14:04

Zrefinansowali istniejący kredyt i wydłużyli dostępny okres finansowania

Napisał
maszt Emitela na Jaworzynie w Krynicy Górskiej maszt Emitela na Jaworzynie w Krynicy Górskiej fot. Emitel SA

Największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce podpisał umowę kredytową z konsorcjum sześciu banków. W jej ramach zapewnił sobie finansowanie o wartości 1,5 mld zł (z możliwością powiększenia do 1,6 mld zł po spełnieniu określonych kryteriów).

Kredyt został udzielony przez grupę banków wpierających spółkę, zapewniając możliwość osiągnięcia najbardziej korzystnych warunków. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zadłużenia Emitela SA wynikającego z podpisanej w 2016 r. umowy kredytowej oraz, w zależności od potrzeb, do sfinansowania działalności operacyjnej spółki i inwestycji związanych z planami rozwojowymi Emitela. Umowa została zawarta na okres 3,5 roku. Zamknięcie transakcji (uruchomienie finansowania) nastąpi w najbliższym czasie, po spełnieniu się warunków zawieszających.

- Nasze podejście zakłada zwyczajowo refinansowanie zobowiązań kredytowych z odpowiednim wyprzedzeniem i dzisiejsza umowa jest kontynuacją tej polityki. Uzyskaliśmy optymalne warunki dla Spółki i zapewniliśmy stabilne źródło finansowania naszej działalności. Dziękuję wszystkim bankom finansującym za powierzone zaufanie i pozytywną ocenę przedstawionych przez nas założeń biznesowych w długim horyzoncie – powiedział Aleksander Skołożyński, członek zarządu spółki ds. finansowych.

Kredyt jest denominowany w zł, a jego oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową powiększoną o marżę. Pozostałe warunki kredytowania także nie odbiegają od warunków rynkowych. - Emitel w najbliższych latach będzie musiał przeprowadzić zakrojony na szeroką skalę projekt refarmingu pasma 700Mhz i zmiany standardu nadawania na DVB-T2. Poza tym, spółka zamierza w dalszym ciągu inwestować w segmencie infrastruktury telekomunikacyjnej, choćby dla operatorów komórkowych w związku z planowanym rozwojem sieci 5G w Polsce. Dlatego tak kluczowe jest zapewnienie stabilnego finansowania działalności spółki na najbliższe lata. – powiedział Jim Metcalfe, Partner Zarządzający Alinda Capital Partners i członek rady nadzorczej Emitela.

W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa weszły Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao SA, DNB Bank SA, DNB Bank Polska SA (który pełni również rolę agenta kredytu), PKO Bank Polski SA oraz Société Générale.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel SA to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w naszym kraju. Od ponad 50. lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.