czwartek, 27 luty 2020 17:27

Bezpieczniejsza alternatywa dla dorosłych palaczy

Napisał
Stowarzyszenie Vaping Association Polska (VAP) ma na celu dostarczenie bezpieczniejszej alternatywy dla dorosłych, zmagających się z nałogiem tytoniowym Stowarzyszenie Vaping Association Polska (VAP) ma na celu dostarczenie bezpieczniejszej alternatywy dla dorosłych, zmagających się z nałogiem tytoniowym fot. youtube.com

Kodeks dobrych praktyk, samoregulacja branży oraz rozsądne wykorzystanie podatku akcyzowego – to postulaty Vaping Association Polska. Wykorzystanie tych narzędzi ma stworzyć bezpieczną alternatywę dla osób zmagających się z nałogiem tytoniowym.

Stowarzyszenie Vaping Association Polska (VAP) ma na celu dostarczenie bezpieczniejszej alternatywy dla dorosłych, zmagających się z nałogiem tytoniowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom VAP proponuje samoregulację branży, edukację oraz rozsądne wykorzystanie podatku akcyzowego. Stowarzyszenie stworzyło Kodeks Dobrych Praktyk, który ma na celu kontrolę produktów na rynku oraz zapobieganie kupowaniu e-papierosów przez nieletnich.

Niebezpieczeństwo na rynku e-papierosów stanowi szara strefa, w której produkty nie podlegają obostrzeniom prawnym. Jak pokazują doświadczania włoskie, nagły skok akcyzy wpływa na rozwój nielegalnego rynku, co w przypadku e-papierosów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Wprowadzenie obowiązku żądania dokumentu potwierdzającego wiek od każdego nabywcy to kolejna propozycja Stowarzyszenia VAP. Vaping Association Polska (VAP) to stowarzyszenie skupiające małych i średnich producentów i dystrybutorów płynów do e-papierosów.  Stowarzyszenie promuje dwutorową politykę dotyczącą wapowania w Polsce – edukację oraz regulację branży odpowiednią legislacją.

– Chcemy by e-papierosy były dostępną i bezpieczną alternatywą dla osób niemogących rzucić palenia tradycyjnego tytoniu. W tym celu proponujemy samoregulację branży poprzez podwyższenie kar za sprzedaż liquidów nieletnim czy wprowadzenie koncesji na sprzedaż produktów nikotynowych na wzór branży alkoholowej. Stworzyliśmy Kodeks Dobrych Praktyk branży i jesteśmy otwarci na rozmowy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa na rynku i przeciwdziałaniu użytkowaniu e-papierosów przez nieletnich – mówi Piotr Zieliński, prezes Stowarzyszenia VAP.

Stowarzyszenie podkreśla, że dla użytkowników e-papierosów szczególnie niebezpieczny jest czarny rynek i produkty nielegalne, które nie podlegają badaniom i kontroli państwowej. – Nasi przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych i przyszłych regulacji, czego efektem są legalne, wysokiej jakości, bezpieczne dla konsumentów produkty. Zdajemy sobie sprawę, że pokusą dla grup działających w obecnej szarej strefie będzie produkcja płynów bez akcyzy, które ze względu na niższą cenę będą bardziej atrakcyjne dla konsumenta, ale też zdecydowanie mniej bezpieczne na skutek braku kontroli nad ich produkcją. Ponieważ członkowie Stowarzyszenia mają wiedzę na temat specyfiki oferowanych produktów, chcielibyśmy zobowiązać się do niezwłocznego informowania Głównego Inspektoratu Sanitarnego o możliwych niebezpiecznych produktach dostępnych zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach, abyśmy wspólnie mogli zadbać o bezpieczeństwo konsumentów. Stowarzyszenie VAP współpracuje ze stowarzyszeniami z innych krajów. Liczymy, że współpraca ta pomoże monitorować zagraniczne szare strefy branży elektronicznych papierosów w celu wczesnego wykrycia i wyeliminowania potencjalnego zagrożenia – zauważa Przemysław Jaskóła z VAP.

Od 1 lipca 2020 r. liquidy do e-papierosów mają zostać objęte akcyzą w wysokości 55 gr/ml płynu. Obecnie produkty te nie są objęte podatkiem. Tak gwałtowny wzrost akcyzy oznacza podniesienie cen legalnych produktów o ponad 100% (na niektóre produkty nawet 200%). Nagłe podniesienie ceny to dobre wieści dla czarnego rynku, czego przykładem mogą być inne rynki np. włoski. – Wprowadzenie wysokiej akcyzy we Włoszech spowodowało, że nawet 70 proc. legalnie działających firm zbankrutowało i pracę straciło ponad 2 tys. osób. Rząd zamiast planowanych 115 mln euro uzyskał jedynie 5 mln euro. – komentuje Costanza Nicolosi z Italian Anti-Smoking League (Włoska Liga Przeciwko Paleniu).

VAP apeluje do władz o stopniowe wprowadzanie akcyzy na e-papierosy, w celu uniknięcia szokowego wzrostu szarej strefy, a tym samym zwiększenia niebezpieczeństwa użytkowania e-papierosów.