czwartek, 27 luty 2020 18:36

Kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii

Napisał
Cieszę się, że te przełomowe operacje możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu Cieszę się, że te przełomowe operacje możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu fot. Światowe Centrum Słuchu

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbędzie się seria pierwszych w Polsce operacji wszczepienia pionierskich aktywnych implantów wykorzystujących przewodnictwo kostne dźwięku – BONEBRIDGE BCI 602.

Pierwszą przeprowadził już prof. Henryk Skarżyński wraz z zespołem. Operacje te rozpoczną nowy etap w leczeniu różnych zaburzeń słuchu występujących w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego. Nowe implanty dają możliwość poprawy słuchu w wielu przypadkach, w tym również u pacjentów po różnych wcześniej przeprowadzonych operacjach uszu bez oczekiwanej poprawy słuchu. Największym atutem oraz zaletą implantu BONEBRIDGE BCI 602 jest przede wszystkim mały rozmiar urządzenia przy jednoczesnym wzmocnionym dźwieku. Implant BCI 602 przeznaczony jest dla szerszej grupy pacjentów, u których z powodów anatomicznych (zbyt cienka kość, za mały wyrostek sutkowaty, inne wrodzone deformacje) lub po przebytych wcześniej operacjach nie można było wszczepić innych urządzeń.

– To kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii. Cieszę się, że te przełomowe operacje możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu. Tworząc Centrum, chciałem, aby jego działalność kliniczna nie tylko dawała wymierne korzyści polskim pacjentom (którzy mają dostęp jako jedni z pierwszych na świecie do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych, zwiększających znacznie możliwości terapeutyczne), ale także upowszechniała współczesne światowe standardy medyczne. Pionierskie operacje wszczepienia pierwszych na świecie aktywnych implantów przezskórnych na przewodnictwo kostne typu BONEBRIDGE przeprowadzałem w Kajetanach od grudnia 2012 r. Już wtedy był to dowód na to, że w Światowym Centrum Słuchu nieustannie wdrażamy innowacyjne rozwiązania w nauce, edukacji i działalności klinicznej – powiedział prof. Henryk Skarżyński.

System BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystuje zjawisko przewodnictwa kostnego, które polega na przekazywaniu sygnału dźwiękowego przez kości czaszki bezpośrednio do ucha wewnętrznego. Urządzenie składa się z dwóch części: zewnętrznej – procesora mowy – oraz wewnętrznej, całkowicie schowanej pod skórą pacjenta. System ten jest skutecznym rozwiązaniem dla osób z trwałym ubytkiem słuchu po różnego rodzaju operacjach ucha zewnętrznego i środkowego, z wadami rozwojowymi ucha zewnętrznego i/lub środkowego, dla pacjentów z wrodzoną mikrocją lub/i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego.

Jest to również opcja dla osób z głuchotą jednostronną. Specyficzną grupę stanowią najmłodsi pacjenci, u których zastosowanie nowego implantu jest szansą na prawidłowy i normalny rozwój słuchowy oraz rozwój mowy. Największym atutem systemu jest zoptymalizowany rozmiar i konfiguracja przetwornika wywołującego wibrację kości czaszki (BC-FMT). Zmiana ta umożliwia taką samą moc wyjściową dla skutecznego wzmocnienia dźwięku, ale przy prawie o 50% mniejszej głębokości wiercenia.