czwartek, 09 kwiecień 2020 15:45

Prezes KIG: ePUAP nie jest sprawnie działającym narzędziem kontaktu z administracją

Napisał
Andrzej Arendarski Andrzej Arendarski fot. kig.pl

Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, wystosował otwarty list do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W procesie opiniowania instrumentów składających się na Tarczę Antykryzysową niezmiennie podkreślaliśmy, że równie ważna jak same proponowane rozwiązania jest też dostępność i możliwość szybkiego skorzystania z nich przez podmioty gospodarcze – napisał Arendarski.

- Ostatnie dni pokazują, jak istotny był to postulat. Otrzymujemy liczne sygnały od organizacji zrzeszonych o dotkliwych utrudnieniach w komunikacji z administracją zarówno tam gdzie wnoszone są wnioski o wsparcie przewidziane w tzw. Tarczy jak i przy procedowaniu zwykłych, bieżących spraw dotyczących przedsiębiorców i obywateli.

Kontakty z urzędami skarbowymi, ZUS, dopełnienie różnorakich formalności administracyjnych, uzyskanie stosownych zaświadczeń i pozwoleń w procesie uruchamiania i wdrażania zakończonych właśnie inwestycji, to tylko wybrane przykłady spraw. Praktyka ostatnich dni pokazuje, że ePUAP nie jest sprawnie działającym narzędziem kontaktu z administracją.

Prezes KIG podkreślił następnie: - Zważywszy na szczególne trudne okoliczności, jakie dotykają nas wszystkich zwracam się do Pana Premiera o pilne przedsięwzięcie kroków mających na celu wzmocnienie tego obszaru funkcjonowania państwa. Apeluję o zwiększenie elastyczności korzystania z już dostępnych zasobów. Postulowane rozszerzenie zdolności komunikacyjnych powinno odbywać się również z wykorzystaniem dostępnych na rynku firm świadczących takie usługi (choćby telecentrów czy firm kurierskich) i znanych i stosowanych przez przedsiębiorców technologii (korespondencja mailowa, skany pism) wszędzie tam, gdzie to możliwe bez ryzyka naruszenia interesów strony.

Według Arendarskiego brak skutecznych i szybkich działań w tym zakresie będzie skutkował wzrostem rozgoryczenia i niepewności wśród przedsiębiorców, wywołanego poczuciem, że w obliczu kryzysu, zostali pozostawieni sami sobie. To zaś w bardzo mocnym stopniu przełoży się na decyzje o redukcji zatrudnienia, ograniczeniu skali bądź wręcz likwidacji działalności, więc i drastycznym zmniejszeniem przyszłej bazy podatkowej – napisał na zakończenie szef KIG.