czwartek, 16 kwiecień 2020 19:52

Koronawirus - opinie Polaków i ocena działań

Napisał
Koronawirus - opinie Polaków i ocena działań fot. morguefile.com

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziło badanie na temat działań, jakie pracodawcy podjęli w obliczu pandemii koronawirusa. W ramach badania „Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” realizowane inicjatywy ocenili również pracownicy.

Okazuje się, że prawie 80 proc. pracodawców wprowadziło różnego rodzaju rozwiązania, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem wśród personelu i klientów – napisał portal proto.pl.

Działania opierają się przede wszystkim na informowaniu o zagrożeniu (57 proc.), odpowiednim przygotowaniu miejsc pracy (54 proc.), ograniczeniu bezpośrednich kontaktów (45 proc.) oraz wprowadzeniu pracy zdalnej (40 proc.). FOB zaznacza również, że 26 proc. firm pomaga pracownikom w opiece nad dziećmi, a 6 proc. zapewnia potrzebującym wsparcie psychologiczne.

- Pandemia koronawirusa stała się prawdziwym testem szybkości działania, odwagi i odpowiedzialności, na poziomie indywidualnym, naszego najbliższego otoczenia, ale też testem tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, sprawdzianem dla różnego rodzaju instytucji, organizacji i oczywiście biznesu. Pandemia i jej konsekwencje gospodarcze obnażyły również wszystkie bolączki rynku pracy. Wyniki naszego badania pokazują, jak potrzebne są rozwiązania wzmacniające stabilność zatrudnienia oraz rzetelna komunikacja, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Bardzo potrzebne już dziś jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą oddalić w czasie czy zminimalizować negatywne konsekwencje pandemii na rynku, których wszyscy się obawiamy np. w postaci zwolnień - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Ten sprawdzian, także z odpowiedzialności społecznej dopiero się zaczął - dodaje Strzelczak.