sobota, 23 maj 2020 12:06

Rzecznik MŚP zawiadamia prokuraturę

Napisał
Adam Abramowicz Adam Abramowicz fot. Biuro Rzecznika MŚP

Do Biura Rzecznika MŚP zgłosił się przedsiębiorca, który - na miesiąc przed upływem 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie o wszczęciu wobec niego postępowania karnego skarbowego, skutkiem czego bieg tego przedawnienia został zawieszony.

Po analizie przedłożonych akt rzecznik MŚP uznał, że w sprawie doszło do instrumentalnego stosowania prawa i wszczęto postępowanie wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego, na co wskazywał fakt, że organ skarbowy przez pięć lat nie znalazł podstawy, aby uznać, że podatnik popełnił przestępstwo skarbowe. W tej sytuacji - działając na podstawie ustawy o rzeczniku MŚP - wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika, który zdaniem rzecznika nadużył prawa wydając postanowienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego.

Po czterech miesiącach otrzymał lakoniczną informację, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono naruszenia po stronie urzędnika, skutkującą odpowiedzialnością dyscyplinarną. Rzecznik MŚP zwrócił się więc do organów skarbowych z wnioskiem o przesłanie akt postępowania wyjaśniającego lub przekazanie informacji, jakie dokumenty znajdowały się w aktach postępowania karnego skarbowego na dzień wydania postanowienia o jego wszczęciu. Przez kolejne cztery miesiące organy skarbowe najpierw zbywały rzecznika wskazując, że przesłanie wnioskowanych akt jest niemożliwe, ponieważ znajdują się w innych urzędach, po czym poinformowano o braku prawnych podstaw zrealizowania jego wniosku.

Nie odniosły też skutku wcześniejsze pisma rzecznika do ministra finansów o objęcie nadzorem realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez organy skarbowe, wysłane  w  sprawach, w których ewidentnie doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu. Dlatego tym razem, wyczerpawszy  możliwości doprowadzenia do ukarania urzędnika państwowego w drodze postępowania dyscyplinarnego - wobec braku współpracy ze strony organów skarbowych - rzecznik złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędnika państwowego.

- Niestety, choć instrumentalne działania urzędników wciąż są częstym zjawiskiem, organy skarbowe najwyraźniej nie chcą korzystać z posiadanych instrumentów dyscyplinowania swych kadr. Ale, właśnie dlatego - jako rzecznik, ustanowiony do obrony interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, nie zamierzam dłużej tolerować ani bezprawia urzędników, ani przymykania  oczu na  takie działania przez ich zwierzchników. Stąd moje zawiadomienie do prokuratury - mówi Adam Abramowicz, rzecznik MŚP.