czwartek, 28 maj 2020 12:01

Sieci apteczne wpłaciły do budżetu dwa razy więcej niż apteki indywidualne

Napisał
Sieci apteczne wpłaciły do budżetu dwa razy więcej niż apteki indywidualne fot. morguefile.com

Raport przygotowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET nt. sytuacji na rynku aptecznym w zakresie zatrudnienie i podatków, ujawnia, że według danych polskiej firmy analitycznej PEX PharmaSequence, w 2019 r. sieci apteczne wpłaciły do budżetu państwa w formie danin publicznych ponad 1,27 mld zł. A więc dwa razy więcej niż apteki indywidualne.

Największe daniny publiczne sieci apteczne ponoszą z tytułu wynagrodzeń pracowników - w ubiegłym roku stanowiły one ponad 1 mld zł. Wynika to z faktu, że sieci apteczne bardzo mocno inwestują w personel i poziom usług, którego gwarantem są dobrze opłacani fachowcy. Apteki sieciowe płacą średnio kierownikom aptek o prawie 24 proc. więcej niż apteki indywidualne, magistrom farmacji odpowiednio ponad 18 proc. więcej, a technicy farmacji w sieciach zarabiają średnio o ponad 7 proc. więcej, niż w aptekach indywidualnych. Standardem jest zatrudnianie personelu w aptekach sieciowych na umowę o pracę, pozostałe formy zatrudnienia mają z reguły jedynie charakter uzupełniający i dotyczą sytuacji nadzwyczajnych, np. zastępstw.

Apteki sieciowe zatrudniają 61 proc. wszystkich magistrów farmacji, i 65 proc. techników farmaceutycznych, pracujących w aptekach w Polsce.

Do grupy danin publicznych płaconych przez apteki zaliczono:

  • Składki ZUS od wynagrodzeń (po stronie pracownika oraz pracodawcy)
  • Podatek dochodowy PIT od wynagrodzeń pracowników
  • Podatek dochodowy właściciela apteki (PIT lub CIT)

W statystycznej aptece sieciowej zatrudnionych jest o 0,87 magistra farmacji więcej i o 1,47 technika farmaceutycznego więcej, niż w aptece indywidualnej. W aptece sieciowej zatrudnionych jest średnio 2,31 magistra farmacji, wobec 1,44 w aptece indywidualnej (uwzględniamy tu już farmaceutę-właściciela) i ponad 3 techników (wobec 1,57). 

Także w przypadku podatków dochodowych, apteki sieciowe zasilają kasę państwa kwotami wyższymi, niż apteki indywidualne. W 2019 roku apteki sieciowe zapłaciły ponad 213 mln zł podatków dochodowych, wobec 161,5 mln zł podatków dochodowych zapłaconych przez apteki indywidualne. Warto zauważyć, że wśród aptek sieciowych ponad 42 proc. aptek płaci podatek dochodowy PIT, a wśród aptek indywidualnych blisko 14 proc. płaci podatek CIT. W aptekach indywidualnych bardzo często funkcję kierownika pełni właściciel. Zatem w podatku dochodowym właściciela apteki indywidualnej zawiera się zarówno podatek od wynagrodzenia kierownika i zysku przedsiębiorstwa.

Do sieci aptecznych należy 43 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce, 57 proc. to apteki indywidualne. Sieci apteczne (za sieć uważa się przedsiębiorstwo posiadające od pięciu aptek w górę) to głównie małe i średnie polskie firmy rodzinne. Według danych liczbowych najwięcej, bo aż 214 z nich, to sieci posiadające od 5 do 9 aptek, kolejne 93 podmioty posiadają od 10 do 19 aptek. 32 sieci apteczne posiadają od 20 do 49 aptek, 11 od 50 do 99. Zaledwie 9 sieci posiada powyżej 100 aptek na terenie Polski. 

Sieci apteczne to także ogromna przewaga kapitału krajowego – zaledwie 5 sieci aptecznych posiada kapitał zagraniczny. Do sieci tych należy 6,7 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce.