środa, 03 czerwiec 2020 18:54

Właściwe rozwiązania, by chronić zdrowie pracowników w czasie pandemii

Napisał
Właściwe rozwiązania, by chronić zdrowie pracowników w czasie pandemii fot. MJCC

Autorzy raportu „Marka pracodawcy w obliczu pandemii” pokazali, jak w czasie koronakryzysu firmy odbierane są przez pracowników. W badaniu skupiono się na emocjach, jakie towarzyszą osobom zatrudnionym, a także na tym, jak oceniają komunikację i jak w długim terminie zmienić się mogą ich oczekiwania wobec pracodawców - poinformował portal PRoto.pl.

Na początku autorzy raportu z agencji employerbrandingowej MJCC spytali ankietowanych, czy ich pracodawcy zastosowali właściwe rozwiązania, aby chronić zdrowie pracowników. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 84 proc. badanych – 94 proc. z nich pracuje obecnie zdalnie. Większość (75 proc.) wskazała także, że w czasie pandemii dla firm najważniejsze było zagwarantowanie zatrudnienia wszystkim pracownikom. Zdaniem 22 proc. dla pracodawców priorytetem była płynność finansowa firmy, a nie zdrowie pracowników.

73 proc. respondentów nie straciło zaufania do swojego pracodawcy z powodu niewłaściwych działań, jakie podjął w czasie pandemii. Brak zaufania wykazało za to 34 proc. badanych, którzy pracują w bezpośrednim kontakcie z innymi, oraz 14 proc. osób, które przeszły na tryb zdalny. Czy pracodawcy powinni powstrzymać się od prowadzenia komunikacji mającej humorystyczny lub żartobliwy wydźwięk? Zdaniem 54 proc. respondentów w tym trudnym czasie komunikacja firm powinna być bardziej stonowana. 32 proc. badanych udzieliło za to odpowiedzi „Zdecydowanie się nie zgadzam”.

Na końcu respondentów spytano o oczekiwania, jakie mają wobec pracodawców w czasie pandemii. Zdaniem badanych firmy powinny przede wszystkim edukować w zakresie higieny i zapobiegania zakażeniu COVID-19 (57 proc.), wspierać emocjonalnie pracowników (55 proc.), komunikować o aktualnym rozwoju pandemii (46 proc.) oraz nie obciążać komunikacji wewnętrznej nadmiarem informacji, które nie są kluczowe (38 proc.).

- Na ogólnym poziomie opinie naszych respondentów okazały się spójne i prezentujemy je w niniejszym raporcie, ale na koniec warto też przyjrzeć się różnicom opinii w niektórych grupach. Szczególnie wyraźnie widać odmienne perspektywy osób, które mogą pracować zdalnie w porównaniu z tymi, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z innymi (współpracownikami lub klientami). Drugim ciekawym wątkiem jest porównanie perspektywy osób, które kształtują komunikację oraz polityki HR w tym czasie, z opiniami pracowników, którzy są jedynie odbiorcami tych działań - komentuje Urszula Płosarek, Strategy Manager w MJCC. - Gdy ograniczenia związane z pandemią będą się zmniejszać, warto rozważyć przeprowadzenie wewnętrznych badań jakościowych i zweryfikować nowe nastawienie pracowników do firmy oraz do aktualnej oferty pracodawcy - podsumowuje Płosarek.