piątek, 03 lipiec 2020 12:08

Kolej wróci do Łomży po 30. latach

Napisał
Pociag specjalny SM42 wokół Ostrołęki na nieczynnej stacji w Łomży Pociag specjalny SM42 wokół Ostrołęki na nieczynnej stacji w Łomży fot. pl.wikipedia.org

PKP Polskie Linie Kolejowe SA przygotują projekt remontu linii kolejowej ze Śniadowa do Łomży. Dzięki inwestycji po latach możliwy będzie powrót pociągów pasażerskich na tej trasie.

Mieszkańcy z komfortowych stacji i przystanków zyskają dogodne połączenia koleją z Białymstokiem i Warszawą. Podpisana została umowa na dofinasowanie projektu z RPO Województwa Podlaskiego. - Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne, powstają projekty i realizowane są prace na liniach, które znów będą służyły do komfortowych, bezpiecznych i przewidywalnych podróży koleją. Po powrocie pociągów do Lubina, przygotowywane jest połączenie do Zegrza. Konsekwentnie przygotowywany jest powrót połączeń pasażerskich na następne trasy jak ta Śniadowo – Łomża – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Możliwość powrotu pociągów pasażerskich do Łomży po ponad 30. latach, lepszy dostęp do kolei, wygodne podróże ze zmodernizowanych stacji i przystanków w kierunku Białegostoku i Warszawy -  to podstawowe efekty planowanego remontu linii kolejowej ze Śniadowa do Łomży. PKP PLK podpisały z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowę o dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020  na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu tej trasy.

- Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 4 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na przygotowanie dokumentacji projektowej, ponieważ linia kolejowa nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Podpisana umowa z PKP PLK jest ważnym krokiem na drodze realizacji tej inwestycji - zaznaczył Artur Kosicki, marszałek woj.podlaskiego.

- Dokumentacja projektowa, a później realizacja projektu miedzy Śniadowem a Łomżą poprawią warunki komunikacyjne w regionie. Po latach będzie możliwości podróży koleją. PKP PLK realizują duże projekty na liniach międzynarodowych i międzyregionalnych, ale istotne znaczenie przywiązują również do odbudowy i rozwoju ważnych dla mieszkańców połączeń regionalnych -  powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Firma w czerwcu ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego. Wykonawca m.in. przygotuje dokumentację projektową oraz wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021 -2027. Dokumentacja projektowa będzie gotowa w II kwartale 2023r . Realizację robót budowlanych planuje się w nowej perspektywie finansowej.

Zgodnie z założeniami projektu, na całej 17-kilometrowej trasie planowana jest budowa nowych torów i rozjazdów oraz instalacja komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Możliwy będzie powrót na linię pociągów pasażerskich. Przebudowana zostanie stacja w Łomży. Z myślą o potrzebach mieszkańców zaprojektowany zostanie specjalny multimodalny peron, obsługujący połączenia kolejowe i autobusowe.

Modernizacja pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, by mogło kursować więcej pociągów z większą prędkością. Zakładana maksymalna prędkość pociągów pasażerskich to 100 km/h, analizowany będzie także wariant dla prędkości 120 km/h. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie także na transport towarowy - po nowych torach do Łomży dojadą cięższe i dłuższe do 600 m pociągi.

Wykonawca dokumentacji przeanalizuje również rozszerzony wariant inwestycji -  przebudowę układu torowego na stacji w Śniadowie w celu zapewnienia lepszych możliwości ruchu pociągów. Analizowana będzie budowa łącznicy kolejowej, która umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Łomży w kierunku Białegostoku, bez konieczności manewrowania (zmiany kierunku jazdy) na stacji w Śniadowie. Po zakończeniu analiz wykonawca przygotuje pełną dokumentację, niezbędną do rozpoczęcia robót.