niedziela, 05 lipiec 2020 12:00

12,3 mld zł na walkę ze skutkami pandemii koronawirusem

Napisał
12,3 mld zł na walkę ze skutkami pandemii koronawirusem fot. freeimages.com

BGK sprzedał kolejne obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Była to druga sprzedaż w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski. Do tej pory BGK pozyskał na rzecz Funduszu kwotę 55 mld zł.

W ostatnim przetargu BGK zaoferował dwie serie obligacji: oferowaną od czerwca serię o zapadalności 10 lat oraz nową serię o zapadalności 5 lat. Obligacje były oferowane identycznym trybem jak obligacje skarbowe. Przetarg zorganizował Narodowy Bank Polski i udział w nim mogli wziąć wszyscy Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych.

- Na przetargu sprzedaliśmy obligacje o wartości nominalnej 12,3 mld zł, przy łącznym popycie 13,6 mld zł. Szczególnie dużym zainteresowaniem, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, cieszyła się seria 5-letnia, której wartość sprzedaży wyniosła aż 9,9 mld zł. Łączna kwota pozyskana do tej pory przez BGK na potrzeby Funduszu wynosi 55 mld zł. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem w lipcu zorganizowane zostaną jeszcze dwa przetargi. Na najbliższym, za dwa tygodnie, 15 lipca, zaoferujemy te same dwie serie obligacji - mówi Robert Zima, dyr. departamentu instytucji finansowych i organizacji finansowania BGK.

Przetargi organizowane przez NBP są standardowym trybem plasowania obligacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nadal będzie jednak możliwość zorganizowania sprzedaży w trybie pozaprzetargowym. Środki zebrane w Funduszu są przeznaczane na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa.