czwartek, 30 lipiec 2020 12:23

Brak specjalistów w centrach danych

Napisał
Brak specjalistów w centrach danych fot. freeimages.com

Na rynku pracy istnieje wciąż pogłębiający się problem z niedoborem specjalistów z dziedziny centrów danych.

Według badania Vertiv „Data Center 2025”, przedstawiciele branży zdają sobie sprawę z tego wyzwania i uważają je za jedno z najważniejszych. 20 proc. respondentów za kluczową kwestię uznało trudności w utrzymaniu pracowników, a 40 proc. zgłosiło problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu.

Jedną z przyczyn powstawania luki kompetencyjnej jest fakt, że zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych rośnie w szybkim tempie i po prostu jest ich zbyt mało, aby zaspokoić rynkowy popyt. - Przed menedżerami stoi więc wyzwanie, jak mówić o branży centrów danych, wyjaśniać, dlaczego jest ona ważna i w jaki sposób stanowi podstawę rozwiązań technologicznych, które wpływają na codzienne życie - zwraca uwagę Bartłomiej Raab, Country Manager w Vertiv Poland.

Jednym ze sposobów walki z luką kompetencyjną jest szersze spojrzenie na temat pozyskiwania wykształconych pracowników. Z opublikowanego w ub. roku raportu Uptime Institute na temat prywatnych centrów danych wynika, że 25 proc. badanych menedżerów nie miało kobiet wśród personelu projektowego ani operacyjnego, a tylko 5 proc. respondentów stwierdziło, że kobiety stanowią 50 proc. lub więcej ich pracowników.

Szansą dla pracodawców jest więc szersza akceptacja dla zatrudniania kobiet. Sposobem na to może być np. wprowadzenie elastycznych warunków pracy lub stworzenie programu mentorskiego wspierającego je w miejscach pracy, które są zdominowane przez mężczyzn. Kluczowe znaczenie może mieć także rekrutacja osób spoza branży, które mają podobny zestaw umiejętności do profesjonalistów z dziedziny centrów danych, ze względu na doświadczenie w pracy w środowisku infrastruktury krytycznej.

Menedżerowie w przedsiębiorstwach muszą zatem zaoferować takim kandydatom wsparcie i podkreślić ogromną wartość, jaką mogą wnieść do zarządzanych przez nich placówek.

Innym rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z takich technik jak robotyka czy sztuczna inteligencja w celu automatyzacji zadań. Wiele firm stosuje już podobne rozwiązania, na przykład Google używa robotów do niszczenia uszkodzonych dysków twardych. I chociaż nowe techniki mają do odegrania ważną rolę, nie są one ostatecznym rozwiązaniem – w miarę postępowania cyfrowej transformacji działalność operacyjna centrów danych, podobnie jak w całej branży technologicznej, będzie polegać na wysoko wykwalifikowanych specjalistach. Ich zadaniem będzie wprowadzanie innowacji i reagowanie na szybko zmieniającą się dynamikę rynku. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu muszą polegać na outsourcingu, aby w ten sposób wypełnić lukę kompetencyjną.