wtorek, 11 sierpień 2020 12:25

Imigranci w polskiej gospodarce

Napisał
Imigranci w polskiej gospodarce fot. morguefile.com

Od listopada 2019 r. do maja 2020 r. Oddziały Okręgowe NBP, na zlecenie Departamentu Statystyki NBP, przeprowadziły badania ankietowe migracji dotyczące imigrantów i firm zatrudniających cudzoziemców. Oto główne wnioski:

Napływ imigrantów (głównie z Ukrainy) przyczynił się do podniesienia potencjału wzrostu polskiej gospodarki przeciętnie o ok. 0,5pp. w latach 2013-2018. W tym samym czasie nastąpił także silny wzrost przekazów pieniężnych z Polski na Ukrainę. Całkowita suma przekazów pieniężnych imigrantów (16 mld zł) przekroczyła w 2019 roku sumę środków napływających od Polaków pracujących za granicą.

Następstwa epidemii COVID-19 nie spowodowały masowych powrotów imigrantów i związanych z nimi problemów z personelem w firmach. Zatrudnienie cudzoziemców w polskiej gospodarce zmniejszyło się pomiędzy lutym i majem 2020 prawdopodobnie o ok. 10%, głownie przez zablokowanie kolejnych przyjazdów do Polski osób, które musiały wrócić na Ukrainę.

Zatrudnienie imigrantów w firmach jest bardzo wahliwe i nie jest istotnie skorelowane z sytuacją firm. Stawki płac pracujących imigrantów nie są w większości firm (ok. 90%) różne od pozostałych pracowników na tych samych stanowiskach, natomiast ponad 1/3 imigrantów pracuje znacznie więcej niż 40 godzin tygodniowo.

W prawie 60% ankietowanych firm imigranci zatrudniani byli wyłącznie przy pracy fizycznej nie wymagającej kwalifikacji. Na stanowiskach specjalistycznych i wymagających wykształcenia imigranci zatrudniani są głównie w dużych firmach. Ważną rolę (ok. 24% zatrudnienia) w rekrutacji i zarządzaniu zatrudnieniem imigrantów odgrywają prywatne agencje pośrednictwa pracy.

Plany imigrantów z Ukrainy szybko zmieniają się z migracji krótkookresowej w osiedleńczą. Ponad połowa ankietowanych imigrantów deklarowała, że w Polsce jest już także ktoś z ich rodziny. Ok. 38% chciałoby zostać w Polsce na stałe lub powyżej trzech lat.