piątek, 31 lipiec 2020 13:13

Trauma w dobie pandemii

Napisał
Trauma w dobie pandemii fot. Fundacja Dorastaj z nami

Fundacja Dorastaj z nami opublikowała Przewodnik Fundacji „Trauma w dobie pandemii”, który był inspirowany zorganizowaną 24 czerwca br. debatą, ale znacznie poszerzył i pogłębił jej temat.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że trauma, przeżywana do tej pory głównie przez jednostki, stała się doświadczeniem ogólnoświatowym, które dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Towarzyszy nam poczucie utraty kontroli nad życiem, odczuwamy lęk o przyszłość, złość i smutek. Podczas debaty rozmawiano o emocjonalnych skutkach kryzysu. Zastanowiano się, co można zrobić, by trauma była szansą na nowy początek.

W Przewodniku można znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania:
- dlaczego pandemia dla tak wielu z nas ma charakter traumatyczny?
- co mówią o traumie badania?
- co zrobić, gdy obserwujemy u siebie konsekwencje traumy?

- jak wspierać tych, którzy najsilniej doświadczyli traumy?
- jakie mogą być reakcje dzieci i młodzieży na sytuację związaną z COVID 19 ?
- jak jako nauczyciel mogę pomóc uczniom w łagodniejszym przechodzeniu przez traumę?

W opinii jednego z uczestników czerwcowej debaty, prof. Bogdana de Barbaro, psychiatry i psychoterapeuty z Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, „od nas zależy czy trauma pandemii nas osłabi i pchnie ku lękowi i agresji, czy będzie impulsem rozwojowym”.

Inna uczestniczka debaty, Marta Wrzosek, edukatorka, pedagog, nauczycielka języka polskiego, ekspertka Fundacji Dorastaj z Nami, zauważyła: - Samotność i trauma, czy docenienie wartości relacji międzyludzkich - możemy wybrać konsekwencje pandemii!

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od blisko 10 lat łączy różne grupy społeczne i biznesowe, w działaniu na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej.

W 2020 r. Fundacja objęła wsparciem także pracowników medycznych walczących z COVID-19 oraz ich dzieci. Celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od chwili przyjęcia do Fundacji aż do ukończenia przez nie nauki, do 25 roku życia. Dzięki działalności Fundacji, dzieci otrzymują regularną, szeroko rozumianą pomoc edukacyjną i psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką 255 dzieci.