poniedziałek, 14 wrzesień 2020 11:56

Sieć na rzecz etyki reklamy

Napisał
Sieć na rzecz etyki reklamy fot. pl.wikipedia.org

Żabka Polska została członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Tym samym sieć wspiera działania przyczyniające się do budowania wiarygodnych przekazów reklamowych w polskiej przestrzeni medialnej.

Dzięki wspólnej pracy członków Rady Reklamy z najlepszych praktyk w tworzeniu przekazu marketingowego mogą korzystać wszyscy - zarówno twórcy, jak i odbiorcy reklam. - Tworzenie przyjaznej relacji z klientami, opartej na empatii i rozumieniu ich prawdziwych potrzeb jest dla nas kluczowe w naszej komunikacji marketingowej. Cieszymy się, że wspierając Radę Reklamy będziemy wspólnie działać na rzecz wiarygodności marek, transparentności wobec klientów i zachowania wysokich standardów w działaniach reklamowych na polskim rynku - mówi Anna Grabowska, wiceprezes ds. komercyjnych, Żabka Polska.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją pozarządową, non-profit. Powstał w 2006 roku z inicjatywy środowisk rynku reklamowego i marketingowego. To organizacja, która stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze reklamy. W jej skład wchodzą stowarzyszenia branżowe, jako członkowie zwyczajni, oraz firmy, jako członkowie wspierający.

- W wielką radością witamy nowego członka wspierającego Rady Reklamy - Żabkę Polska. Jestem przekonana, że razem będziemy aktywnie wspierać działania na rzecz kreowania standardów etycznych w reklamie - mówi Agnieszka Kępińska-Sadowska, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Rada Reklamy została powołana w celu stworzenia, promocji i ochrony zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością reklamową na terytorium Polski oraz polscy przedsiębiorcy reklamujący się za granicą. Standardy te zostały zapisane w Kodeksie Etyki Reklamy, uchwalanym i stale aktualizowanym przez Radę Reklamy.

Kodeks Etyki Reklamy odzwierciedla zbiór powszechnie obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej zasad etyki i dobrych praktyk rynkowych, a w szczególności standardów etyki biznesu, norm etycznych w komunikacji marketingowej rekomendowanych przez The European Advertising Standards Alliance (EASA) i jest podstawą dla uchwał i innych stanowisk wyrażanych przez Komisję Etyki Reklamy. Więcej na www.radareklamy.pl