środa, 16 wrzesień 2020 13:53

Suchański: Realizację priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością

Napisał
Okładka Raportu ESG Żabki za 2019 r. Okładka Raportu ESG Żabki za 2019 r. fot. Żabka Polska

Idea stawiająca człowieka i jego potrzeby w centrum uwagi od ponad 20. lat przyświeca budowaniu strategii Żabki. Znajduje odzwierciedlenie w misji, wizji i wartościach organizacji, a także w strukturze przygotowanego przez firmę raportu społecznej odpowiedzialności za rok 2019.

Raport „Blisko i odpowiedzialnie” to ważna dla firmy publikacja - pierwsza, która kompleksowo podsumowuje jej działania w obszarze CSR w ujęciu rocznym, zgodnie z międzynarodowym standardem GRI. Raportując dane ESG, czyli środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego, Żabka wyznacza standardy na rynku. Spółka nie jest bowiem zobowiązana do raportowania ESG, a upublicznienie tych danych jest realizacją jednej z jej głównych wartości, jaką jest otwartość i związana z nią transparentność.

Żabka Polska od lat realizuje wizję rozwoju, która zakłada transformację w trzech wymiarach jednocześnie: zmianę formatu sklepów, przejawiającą się m.in. w ich remodelingach; transformację cyfrową, której efektem są m.in. aplikacja dla klientów i narzędzia mobilne wspierające pracę franczyzobiorców; oraz transformację odpowiedzialności. Ta ostatnia jest ważna dla firmy, która rozwija się z poszanowaniem człowieka - pracowników, partnerów handlowych, franczyzobiorców, klientów - oraz respektując przepisy prawa i zasady etyczne. Spółka aktywnie inicjuje także działania zmierzające do ograniczenia swojego wpływu na środowisko naturalne.

- Realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością. W centrum naszej uwagi stawiamy przede wszystkim człowieka i jego potrzeby, nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i ekologię są filarami działań Żabki w obszarze CSR - mówi Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska.

Firma w 2019 r. rozpoczęła dyskusję z pracownikami i współpracownikami na temat redefinicji zestawu najistotniejszych dla niej wartości. Dzięki temu już rok po zdefiniowaniu kodeksu postępowania, ponad 90 proc. pracowników poprawnie identyfikowało wartości Żabki, a 75 proc. utożsamiało się z nimi.

- W 2019 r. po raz pierwszy rozpoczęliśmy otwarty dialog z całym zespołem na temat wartości, jakimi Żabka chce się kierować w swojej codziennej działalności biznesowej. Jesteśmy świadomi, że tylko otwarty na innowacje, wyzwania i drugiego człowieka, ambitny zespół jest w stanie w takim tempie rozwijać naszą sieć - dodaje Tomasz Suchański.

Raport „Blisko i odpowiedzialnie” to kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych przez Żabka Polska w obszarze CSR w 2019 r. Został przygotowany wg uznanego na świecie standardu raportowania GRI. Publikację otwiera przesłanie prezesa firmy. Informacje, które można znaleźć na ponad 90. stronach raportu, podzielone zostały na cztery rozdziały i dotyczą: samej firmy - jej wizji i misji, klientów, franczyzobiorców i pracowników. Każdy z tych rozdziałów opatrzony jest komentarzem członka zarządu spółki, odpowiedzialnego za dany obszar biznesu. Osobny, piąty rozdział, poświęcono samemu raportowi. Dane w raporcie przedstawione są w czytelny sposób - za pomocą infografik wyróżniono kluczowe fakty i liczby.

W tym roku wszystkie firmy stanęły w obliczu niespodziewanego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Sars-Cov-2. Żabka błyskawicznie zareagowała na nowe okoliczności. Przez wiele tygodni epidemii w Polsce firma zrobiła wiele, by swoim kluczowym interesariuszom - klientom oraz franczyzobiorcom i pracownikom - ułatwić codzienne funkcjonowanie i dać poczucie bezpieczeństwa. Działania, jakie spółka przedsięwzięła w obliczu pandemii zostały opisane w osobnej publikacji.

Raport ESG Żabki za 2019 oraz publikacja dot. działań podjętych przez firmę w związku z pandemią Covid-19 dostępne są na stronie internetowej: https://www.zabka.pl/nasza-odpowiedzialnosc