czwartek, 24 wrzesień 2020 13:06

Koncern w grupie UN Global Compact LEAD

Napisał
Tiltrotor AW609, jedna z maszyn produkcji Leonardo Tiltrotor AW609, jedna z maszyn produkcji Leonardo fot. Leonardo

Podczas Uniting Business Live towarzyszącego 21-23 września br. Zgromadzeniu Generalnemu ONZ ogłoszono decyzję o przyjęciu kolejnej globalnej firmy do inicjatywy Global Compact LEAD. Jej nowym członkiem został koncern Leonardo, włosko-brytyjski producent śmigłowców.

Global Compact LEAD to wybrana grupa spółek globalnych, którym przypisuje się wiodącą rolę w ramach największej na świecie inicjatywy biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przyjmując Leonardo do grupy Global Compact LEAD doceniono fakt, że koncern zobowiązał się przestrzegać Dziesięciu Zasad Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz działać na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Przy okazji przyjęcia Leonardo do Global Compact LEAD przedstawiono sekretarzowi generalnemu ONZ, António Guterresowi, deklarację liderów biznesu na rzecz odnowy globalnej współpracy (Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation) wspieraną przez Global Compact.

Ponad 1000 dyrektorów generalnych firm z ponad 100. krajów podpisało tę deklarację. Wśród sygnatariuszy znalazł się dyr. Profumo, który wcześniej uczestniczył w serii rozmów z udziałem 60. przedstawicieli starszej kadry kierowniczej w kontekście Platformy Działań dedykowanej Celowi Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 16, koncentrującego się na Pokoju, Sprawiedliwości i Silnych Instytucjach. Koncern uczestniczy w platformie współpracy dla wielu interesariuszy od roku 2019. To właśnie w ramach tej platformy wypracowano powyższą Deklarację.

- Przynależność do grupy Global Compact LEAD zwiększa nasze poczucie odpowiedzialności wobec ludzi i naszej planety - podkreśla Alessandro Profumo. - Firmy i instytucje muszą natychmiast zacząć działać razem w duchu zaufania i współpracy wielostronnej, na rzecz znalezienia odpowiedzi na globalne wyzwania i zmiany. Inwestowanie w technologie przyszłości poprzez ciągłe innowacje stanowi podstawę naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Uczestnicząc w Global Compact i jej platformy współpracy - dodał Profumo. - Stajemy się aktywnym elementem globalnego ruchu, który na podstawie różnych doświadczeń lecz wspólnych zasad, zobowiązuje się do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, także poprzez nowe podejście do ładu korporacyjnego i finansowania, w celu zbudowania bardziej sprawiedliwego, inkluzyjnego i zrównoważonego świata.

Koncern Leonardo jest także członkiem CFO Taskforce (Zespołu Zadaniowego Dyrektorów Finansowych) grupy Global Compact, ustanowionego pod koniec roku 2019, i do którego dołączyła dyrektor finansowa koncernu, Alessandra Genco. Ta sieć odegra kluczową rolę w nakreśleniu mapy drogowej dla zrównoważonych finansów w biznesie. Dzięki zaangażowaniu Zespołu Zadaniowego oraz podpisaniu CFO Principles on Integrated SDG Investments and Finance (zasad dla dyrektorów finansowych w kwestii zintegrowanych inwestycji i finansów na rzecz celów zrównoważonego rozwoju), koncern Leonardo wniesie swój wkład w tworzenie modelu zrównoważonego finansowania, który przyniesie dobrobyt firmom i społecznościom.