wtorek, 03 listopad 2020 12:17

Czy postojowe i zwolnienie z ZUS pozwoli na wypłacenie pensji pracownikom?

Napisał
Czy postojowe i zwolnienie z ZUS pozwoli na wypłacenie pensji pracownikom? fot. inFakt

Do Sejmu wpłynął poselski projekt tzw. Tarczy Branżowej. Przedsiębiorcy, m.in. z branży gastronomicznej czy rozrywkowej, fotografowie lub fizjoterapeuci, będą mogli liczyć na wsparcie w postaci zwolnienia ze składek ZUS za listopad oraz dodatkowego świadczenia postojowego.

Zdaniem ekspertów inFakt proponowana przez rząd pomoc jest jednak niewystarczająca wobec skali problemów, z jakimi zmagają się właściciele firm.

Poza zwolnieniem z ZUS i świadczeniem postojowym premier Morawiecki zapowiedział 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji. - Z tej formy pomocy mieliby skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. będzie niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub w listopadzie 2019 r. Niestety obecnie nie są znane pozostałe regulacje związane z dotacją, a nawet to, które branże będą mogły z niej skorzystać - tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.  

Zdaniem eksperta pomoc jest na pewno niezbędna, zwłaszcza w branżach, które nie mogą funkcjonować - jak kluby fitness - lub funkcjonują tylko częściowo, jak np. gastronomia. - Jednak czy świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł i zwolnienie z ZUS pozwoli na wypłacenie pensji pracownikom i dokonanie opłat niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej? Firmy borykają się z utratą płynności finansowej, zaczynają się masowe zwolnienia. Dla wielu z nich proponowana przez rząd pomoc to za mało - ocenia Juszczyk. Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS można składać do 31 stycznia 2021 r.

Poniżej lista branży wg PKD, którym przysługuje zwolnienie za listopad:

 • 71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 • 89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 10.A (restauracje)
 • 10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 • 20.Z (działalność fotograficzna)
 • 21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 • 90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 90.D (działalność paramedyczna)
 • 01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)
 • 02.Z (wspomaganie przedstawień)
 • 11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 • 19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 29.A (działalność pokojów zagadek)
 • 29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 • 29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)
 • 04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej).

Warunki:

 • przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,
 • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r.,
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,
 • przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za listopad 2020 r. - do 31 grudnia 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Dodatkowe świadczenie postojowe za listopad również jest przeznaczone dla przedsiębiorców świadczących usługi określonych PKD:

 • 71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 10.A (restauracje)
 • 10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 • 20.Z (działalność fotograficzna)
 • 21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 • 90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 90.D (działalność paramedyczna)
 • 11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 • 19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej).

Warunki:

 • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r.,
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub w listopadzie 2019 r.