środa, 18 listopad 2020 16:08

Międzynarodowy producent lotniczy w rankingu Dow Jones

Napisał
Alessandro Profumo Alessandro Profumo fot. pl.wikipedia.org

Spółka Leonardo po raz kolejny została sklasyfikowana w rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones. Została też uznana za lidera branżowego sektora lotniczego i obronnego indeksu DJSI.

Według firmy to osiągnięcie potwierdza, że zrównoważony rozwój stanowi podstawę działalności koncernu i główny czynnik stymulacji strategii, ładu korporacyjnego oraz wizji firmy do 2030 r.

 - Uznanie nas za lidera branżowego indeksu DJSI ponownie potwierdza, że jesteśmy na właściwiej ścieżce - skomentował CEO koncernu Leonardo, Alessandro Profumo. - Cały czas wnosimy wkład w zrównoważony postęp czyniony na rzecz bezpieczniejszego świata. Takie ambicje leżą u podstaw BeTomorrow-Leonardo 2030, naszego długofalowego planu strategicznego mającego na celu wypracowanie nowych możliwości biznesowych oraz prowadzenie działań na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals - SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych przy wykorzystaniu naszych innowacji technologicznych oraz kluczowych kompetencji. Zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy stanowi obecnie punkt centralny debaty międzynarodowej. Wiara w to, że zrównoważony rozwój tworzy wartość i mobilizuje zasoby staje się coraz powszechniejsza.

- Jesteśmy dumni z takiego uznania naszej roli, która wraz z niedawnym wyborem Leonardo do grupy Global Compact LEAD Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdza naszą wiodącą rolę oraz nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym - podkreślił prezes Leonardo, Luciano Carta. - To wynika z naszego ładu korporacyjnego, który coraz bardziej jest nastawiony na sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz długofalowe tworzenie wartości.

Leonardo umacnia swoje zaangażowanie poprzez Zespół Zadaniowy Dyrektorów Finansowych (CFO Taskforce), będący elementem grupy Global Compact ONZ i działający na rzecz zrównoważonych finansów; zespół utworzono pod koniec 2019 roku. Dzięki swojemu zaangażowaniu w działania Zespołu Zadaniowego i podpisaniu Zasad dla dyrektorów finansowych w kwestii zintegrowanych inwestycji i finansów na rzecz celów zrównoważonego rozwoju (Principles for Integrated SDG Investments and Finance), koncern Leonardo przyczyni się do tworzenia zrównoważonego modelu finansowego na rzecz dobrobytu firm i społeczności.

Poniżej kluczowe dane z raportu za rok 2019 będące przykładem zaangażowania spółki Leonardo na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Na rzecz dobrobytu i innowacji:

 • 1,5 mld euro wydane na badania i rozwój
 • 9 tys. pracowników działa w obszarze badań i rozwoju
 • Mamy ponad 8000 dostawców, głownie wysoce wyspecjalizowanych małych średnich przedsiębiorstw, a 81 proc. zakupów dokonujemy na naszych czterech rynkach macierzystych
 • Długofalowa współpraca i partnerstwa z 90 wyższymi uczelniami i ośrodkami badawczymi

Na rzecz bezpieczeństwa:

 • 75 lokalizacji w 29 krajach jest chronionych przed cyberatakami
 • Około 300 lotnisk wykorzystuje systemy spółki Leonardo w zakresie kontroli ruchu lotniczego
 • Ponad 1100 śmigłowców jest wykorzystywanych do wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych, walki z pożarami oraz misji cywilnych
 • Około 70 tys. użytkowników jest chronionych usługami w zakresie cyberbezpieczeństwa

Na rzecz ludzi i umiejętności:

 • Około 2500 inicjatyw w zakresie stażu, praktyk oraz szkoleń zostało uruchomionych od roku 2017
 • Ponad 5 tys. nowych pracowników w wieku poniżej 30 lat zatrudnionych w okresie 2017-2019
 • Średnio 20 godz. szkoleń na pracownika rocznie w okresie 2018-2019

Na rzecz naszej planety:

 • Ponad 1 mln obrazów zarejestrowanych przez konstelację satelitów COSMO-SkyMed od roku 2008 w ramach projektu obserwacji Ziemi
 • Zmniejszenie zużycia paliwa o 10-15 proc. oraz emisji o 20 proc. dzięki zastosowaniu struktur lotniczych z włókna węglowego
 • Uniknięcie emisji 47 tys. ton CO2 w roku 2019 dzięki zastosowaniu wirtualnych systemów szkolenia pilotów śmigłowców oraz samolotów.