czwartek, 19 listopad 2020 13:02

Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów

Napisał
Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów fot. Śląski Klaster Lotniczy

Klastry Polskie zapraszają do udziału w Śląskich Dniach Lotnictwa i Dronów. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Przemysł dronowy w Polsce - Możliwość rozwoju regionu dzięki bezzałogowym statkom powietrznym”.

Organizatorem jest Śląski Klaster Lotniczy przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada br. w formule online. O godz. 9.00 nastąpi otwarcie konferencji przez Krzysztofa Krystowskiego, prezesa Śląskiego Klastra Lotniczego, prezesa Związku Klastrów Polskich, wiceprezesa European Clusters Alliance oraz Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

Od godz. 9.30 w programie przewidziane są trzy panele dyskusyjne:

1/ Uczestnictwo firm lotniczych z Polski, w tym Śląska, w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence. Odbudowa lotnictwa europejskiego po kryzysie COVID-19 - z udziałem m.in. Krzysztofa Krystowskiego i Stanisława Wojtery, prezesa Polskich Portów Lotniczych;

2/ Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i UEZ - z udziałem m.in. Jacka Woźniakowskiego, dyr. Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Krzysztofa Krystowskiego, Małgorzaty Darowskiej, Pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów i Rafała Bednarka z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

3/ Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego - wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania digitalizacji i zielonej gospodarki jako główne priorytety UE na lata 2021-2027 - z udziałem m.in. Piotra Kowalskiego, wiceprezesa Śląskiego Klastra Lotniczego, Janusza Michałka, prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Piotra Kisiela, prezesa Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego SA.