czwartek, 19 listopad 2020 13:35

Wesprą firmy w ramach Tarczy Antykryzysowej rządu

Napisał
Wesprą firmy w ramach Tarczy Antykryzysowej rządu fot. ARP SA

ARP Leasing, spółka z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu SA, łączy siły z kolejnym dużym graczem branży leasingowej w Polsce, Pekao Leasing, aby zwiększyć zakres możliwego wsparcia polskich przedsiębiorców w zakresie sektorowego programu refinansowania wybranych umów leasingowych Tarczy Antykryzysowej.

Obie firmy podpisały porozumienie, które ustala zasady i tryb współpracy dotyczącej refinansowania leasingu w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców branży transportowej i przewozów autobusowych.

- Refinansowanie leasingu transportu ciężkiego to jeden z czterech elementów Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez rząd po wprowadzeniu wiosennego lockdownu gospodarki, który oferuje polskim przedsiębiorcom Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Przedsiębiorcy korzystający z finansowania leasingiem środków transportu wykorzystywanego w przewozach towarowych i osobowych nadal notują problemy ze spłatą swoich zobowiązań, a dla wielu z nich możliwość karencji lub czasowego zawieszenia spłaty finansowania, często stanowi szansę na uratowanie działalności i przetrwanie firmy w perspektywie najbliższych miesięcy. Myśląc o wsparciu polskiej gospodarki w tak wymagającym momencie, dostrzegamy konieczność stosowania niestandardowych rozwiązań, jak i różnych, dodatkowych elementów wsparcia płynności przedsiębiorców. Jednym z nich jest właśnie instrument finansowy oferowany przez ARP Leasing. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przeniesienie trwających umów do ARP Leasing i tym samym skorzystanie z kolejnego, długiego okresu pełnej karencji w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, a także wydłużenie całkowitego okresu finansowania - podkreśla Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

- Wsparcie oferowane przez ARP Leasing w postaci refinansowania umów leasingowych w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, od początku wdrożenia instrumentu w ramach Tarczy Antykryzysowej ma charakter powszechny. Każdy przedsiębiorca spełniający kryteria wsparcia może - posiadając promesy od swoich firm leasingowych - indywidualnie wnioskować o refinansowanie poprzez portal klienta w formie elektronicznej. Jednakże zamierzeniem realizowanych przez nas działań konsolidujących współpracę firm leasingowych o największym udziale w polskim rynku, jest zwiększenie potencjalnego zasięgu i efektywności wsparcia. Dzięki uzgodnionym zasadom współpracy z naszymi partnerami, przedsiębiorcy - klienci tych spółek - będą mogli liczyć na spójne i partnerskie podejście w zasadach ubiegania się i skorzystania z refinansowana dotychczasowych umów w sytuacjach, kiedy wspólnie uznamy, że jest to optymalna droga zapewnienia wsparcia - komentuje Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing.

Produkty leasingowe dostępne w naszej ofercie od wielu lat stanowią istotny instrument finansowania inwestycji i rozwoju polskich przedsiębiorców. Dostrzegamy problemy jakie pojawiły się wśród niektórych klientów działających m.in. w branży transportowej i autokarowej w Polsce. W tym zakresie zapewniliśmy udogodnienia, m.in. w formie zawieszenia części kapitałowej płatności rat leasingowych, co wpisuje się także w ogół realizowanych działań antykryzysowych w naszym kraju. Zawarte porozumienie rozszerza nasze możliwości i pozwala dotrzeć ze wsparciem do tych przedsiębiorców, którzy potrzebują długoterminowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jestem rad, że rozpoczęliśmy współpracę z ARP Leasing i przyjmujemy nowy standard w naszym wspólnym działaniu - mówi Szymon Kamiński, prezes Pekao Leasing.