środa, 09 grudzień 2020 12:47

Najbezpieczniejsze miejsce pracy na Śląsku

Napisał
Najbezpieczniejsze miejsce pracy na Śląsku fot. Bombardier Transportation

Wiodący dostawca systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym w Polsce po raz trzeci otrzymał nagrodę „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”.

Po raz kolejny kapituła konkursu uznała katowicki zakład Bombardier Transportation za pracodawcę z województwa śląskiego, dla którego zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest najwyższym priorytetem.

Główną ideą konkursu jest zachęcenie polskich przedsiębiorców do minimalizowania ryzyka wypadków poprzez wdrażanie środków mających na celu organizację pracy w sposób gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Konkurs stanowi również motywację dla dalszego rozwoju firmy, także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

- Jesteśmy dumni, że standardy pracy w zakładzie Bombardier Transportation w Katowicach zostały ponownie docenione przez Państwową Inspekcję Pracy, tym bardziej, że dokładamy wszelkich starań by zapewnić naszym pracownikom możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, szczególnie w roku 2020, kiedy to wdrożyliśmy dodatkowe środki zapobiegawcze, aby chronić naszych pracowników, klientów, dostawców i partnerów w czasie pandemii COVID-19. Za ten sukces należy się uznanie wszystkim naszym pracownikom, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo, bez wyjątków -powiedział Sławomir Nalewajka, prezes Bombardier Transportation w Polsce.

Wizja firmy Bombardier, aby wyznaczać standardy w zakresie kultury bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska wynika z podstawowych wartości i zaangażowania w sprawę bycia firmą dbającą o bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

Firma na wiele sposobów zapewnia budowanie tej kultury,w tym poprzez szkolenia i rozwój kwalifikacji pracowników, monitorowanie realizacji prac, cykliczne obchody kontrolne, programy ciągłego doskonalenia oraz oceny ryzyka dla wszystkich wykonywanych prac. Katowicka fabryka Bombardier Transportation, wiodący na polskim rynku dostawca urządzeń sterowania i kierowania ruchem kolejowym, zdobyła to prestiżowe wyróżnienie po raz trzeci. Pierwszy raz w roku 2007, następnie w roku 2012. Obecnie w polskich zakładach koncernu w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu pracuje ponad 2200 osób.