piątek, 11 grudzień 2020 12:02

Nowy podatek wejdzie w życie od Nowego Roku

Napisał
Nowy podatek wejdzie w życie od Nowego Roku fot. freeimages.com

Podatek od sprzedaży detalicznej (RST) został już formalnie wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Jednak ze względu na postępowanie sądowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał) Ministerstwo Finansów zawiesiło pobór podatku.

Z formalnego punktu widzenia, w przypadku braku dalszego zawieszenia, podatek od sprzedaży detalicznej będzie należny począwszy od 1 stycznia 2021 r. - napisali Mieczysław Gonta, Magdalena Brzuszczyńska i Miłosz Szulc z PwC.

W przypadku, gdyby Trybunał uznał podatek za niezgodny z prawem unijnym, podatnikom przysługiwałoby prawo do złożenia wniosku o nadpłatę.

Według ostatnich doniesień medialnych „Ministerstwo Finansów liczy obecnie na oddalenie przez TSUE odwołania Komisji Europejskiej od wyroku z 16 maja 2019 r. - poinformował w odpowiedzi na pytania PwE przedstawiciel Ministerstwa. Wyrok prawdopodobnie zapadnie. na początku 2021 r. ”.

Jak informowaliśmy wcześniej, zgodnie z opinią Rzecznika Sądu, RST jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. W konsekwencji polskie Ministerstwo Finansów może założyć, że Trybunał prawdopodobnie zastosuje się do opinii rzecznika generalnego w tym zakresie. Dlatego polskie Ministerstwo Finansów może nie chcieć już zawieszać podatku od sprzedaży detalicznej (licząc, że wygra przed sądem).

Tymczasem, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, podstawą opodatkowania są przychody ze sprzedaży detalicznej. Opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów powyżej 17 mln zł miesięcznie. Podatek jest progresywny i obejmuje dwie stawki podatkowe:

  • 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w której podstawa opodatkowania nie przekracza 170 mln zł i
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania powyżej 170 mln zł - w części, w której podstawa opodatkowania przekracza 170 mln zł.

Podatnicy są zobowiązani do składania zeznań podatkowych w urzędzie skarbowym co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeśli podatek wejdzie w życie, pierwsze zeznania podatkowe zostaną złożone w lutym 2021 r. - napisali na zakończenie autorzy z PwC.