czwartek, 31 grudzień 2020 12:51

Emerytury i renty w górę

Napisał
Emerytury i renty w górę fot. morguefile.com

W marcu 2021 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł, a najniższe świadczenia wyniosą 1250 zł - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie waloryzacji świadczeń. Dodatkowo wzrośnie także m.in. próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych - do 1750 zł.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada, że od marca 2021 r. emerytury i renty zostaną podwyższone o 3,84 proc., jednak nie mniej niż o 50 zł - poinformowało ministerstwo rodziny i polityki społecznej.

- Od 2016 roku do 2020 r. minimalna emerytura i renta wzrosły o 36 proc. - z 882,56 zł do 1200 zł. Od marca przyszłego roku świadczenia te wzrosną do 1250 zł. To najlepiej dowodzi, że zależy nam na poprawie sytuacji osób starszych otrzymujących najniższe świadczenia - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodaje szefowa resortu rodziny, w dobie pandemii ta troska jest szczególnie istotna.

Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną natomiast do 937,50 zł. Uwaga! W związku z  faktem, że dopiero w lutym 2021 r. znany będzie przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent - mając na uwadze sytuację emerytów i rencistów - projekt ustawy przewiduje dodatkowe rozwiązanie na wypadek, gdyby ogłoszony w lutym 2021 r. wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 proc. (który to wskaźnik zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł). W takim przypadku do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w projekcie ustawy.

Zgodnie z projektem wzrośnie także m.in. próg dochodowy przy świadczeniu miesięcznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - do 1750 zł. Dodatkowo podwyższona zostanie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych (do 2450 zł).

Dzisiaj minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł.