czwartek, 14 styczeń 2021 12:33

Instytut Liderem Roku

Napisał
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach z lotu ptaka Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach z lotu ptaka fot. IFiPS

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach został laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny” w kategorii „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia - innowacyjny szpital”.

To już dwudziesta edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce i na świecie instytutem badawczym z kategorią A oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem, który zapewnia kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Rok 2021 jest wyjątkowy ze względu na 25. rocznicę powołania Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego.

Działalność Instytutu wywarła wielki wpływ w rozwój polskiej, a także światowej nauki i medycyny w dziedzinie otolaryngologii. W ciągu tych 25. lat przedstawiciele Instytutu otrzymali tysiąc różnorodnych nagród, stworzyli setki innowacyjnych rozwiązań i zorganizowali setki ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Codziennie w Kajetanach przeprowadzanych jest około 60-70 procedur poprawiających słuch - najwięcej na świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii - rocznie to nawet ponad 21 tysięcy procedur chirurgicznych. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas blisko 10 tysięcy implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w światowej czołówce.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą wybitne osobowości polskiej medycyny, przedstawiciele samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji oraz członkowie władzy ustawodawczej. Nagrody zostały rozdane podczas Gali online, której towarzyszyła konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2021”, poświęcona tematom zdrowia publicznego w dobie pandemii, polityce lekowej, roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz priorytetom w wybranych obszarach terapeutycznych.