poniedziałek, 16 czerwiec 2014 10:25

Wyzwania dla podkarpackiego rynku pracy

Napisane przez
Wyzwania dla podkarpackiego rynku pracy fot. www.sxc.hu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). Projekt ten jest największym w Polsce badaniem rynku pracy. Wyniki badań BKL zaprezentowane zostaną podczas seminarium, które odbędzie się 15 lipca 2014 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie – informuje PARP.

Wszystkie wystąpienia prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów. Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji. Seminarium w Rzeszowie poświęcone będzie wyzwaniom, jakie stoją przed firmami na podkarpackim rynku pracy. W 2013 roku zapotrzebowanie na kandydatów po raz pierwszy obniżyło się w Polsce do poziomu 14 proc., podczas gry w przypadku województwa podkarpackiego odsetek pracodawców poszukujących pracowników wyniósł 17 proc. Warto więc przyjrzeć się temu, jak kształtuje się podaż i popyt w obszarze zasobów ludzkich w regionie. Mając za podstawę wyniki badań BKL, zastanowimy się również dlaczego, mimo stagnacji na rynku pracy, tak trudno jest znaleźć kandydatów spełniających oczekiwania pracodawców tym bardziej, że to właśnie podkarpaccy pracodawcy byli w grupie pracodawców najsilniej odczuwających trudności w znalezieniu pracowników spełniających ich oczekiwania.

Nie zabraknie również wyników badań, które staną się podstawą dyskusji o tym jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na wyższe kompetencje w polskich firmach i instytucjach? Jakie strategie inwestycji w kadry i rekrutacji stosują firmy w regionie? Seminarium zakończmy dyskusją: „Rynek szkoleniowy w Polsce i w regionie: stagnacja czy rozwój?”, podczas którego zastanowimy się jak specyfika regionalna wpływa na strategie działania firm i instytucji szkoleniowych?

Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w seminarium jest bezpłatny. Niezbędne jest dokonanie rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium. Więcej o projekcie na stronie www.bkl.parp.gov.pl