środa, 18 czerwiec 2014 10:35

W chmurze obliczeniowej

Napisane przez
W chmurze obliczeniowej fot. www.sxc.hu

27 czerwca w Warszawie odbędzie się seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „MŚP w chmurze obliczeniowej (Cloud Computing) – jak przyspieszyć biznes?”. Jest ono organizowane przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00. Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 25 czerwca br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. 

Seminarium pozwoli na pozyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej (Cloud Computing) w działalności biznesowej. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat różnych typów chmury oraz aplikacji dostępnych do powszechnego stosowania. Zaprezentowane zostaną wyniki analizy SWOT dla chmury obliczeniowej i porady dla przedsiębiorców dotyczące wdrażania tej technologii w firmach. Ponadto zostaną poruszone zagadnienie bezpieczeństwa w chmurze obliczeniowej, jak i stosowne regulacje prawne – krajowe oraz unijne.

Do udziału Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Uczestnictwo ww. grup w seminarium jest bezpłatne. Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.