środa, 17 luty 2021 13:56

Polski potentat mleczarski umacnia stosunki gospodarcze z Kazachstanem

Napisał
na fot. 2. od prawej Dariusz Sapiński, prezes Grupy Mlekovita na fot. 2. od prawej Dariusz Sapiński, prezes Grupy Mlekovita fot. Mlekovita

Podczas spotkania w centrali Grupy Mlekovita podpisano Memorandum o Porozumieniu z kazachską Spółką Krajową, dotyczące inwestycji w Kazachstanie na rzecz organizacji produkcji mleka i produktów mleczarskich.

W ramach realizacji Memorandum strony uzgodniły wymianę informacji na temat nowych obiecujących obszarów wzajemnej współpracy, utrzymywanie interakcji oraz prowadzenie koordynacji wysiłków przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków komunikacji oraz wymianę informacji na temat osiągnięć w ramach wspólnych działań.

Strona kazachska zadeklarowała pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji od organów państwowych Republiki Kazachstanu oraz wsparcie w zakresie realizacji projektu i przyczynianie się do tworzenia korzystnych warunków dla jego realizacji.

- W 2020 r. przychody Grupy Mlekovita wyniosły ponad 5,5 mld zł. Dzięki skutecznej strategii, dokonywanym inwestycjom i rosnącemu eksportowi firma dynamicznie się rozwija, umacniając się na pozycji lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej. W ub. roku wartość eksportu przekroczyła 1,6 mld zł - takie projekty, jak podjęta właśnie współpraca, umacniają również stosunki gospodarcze pomiędzy poszczególnymi krajami - mówił podczas spotkania prezes Grupy Mlekovita, Dariusz Sapiński.

Strony spodziewają się, że Memorandum stanie się istotnym mechanizmem zwiększania konkurencyjności biznesu w Kazachstanie i Polsce , stworzy podstawę do rozwoju bliskich kontaktów handlowych oraz zwiększenia wolumenu dwustronnych inwestycji i transferu technologii.