wtorek, 23 luty 2021 14:21

Co stresuje Polaków w pracy

Napisał
Co stresuje Polaków w pracy fot. freeimages.com

Ponad połowa Polaków jest zdania, że obecnie praca powoduje więcej napięć niż jeszcze dziesięć lat temu - wynika z badania Pracuj.pl „Polacy w środowisku pracy”.

Co jest źródłem stresu? Okazuje się, że zaledwie co piąty badany nie odczuwał w minionym roku żadnych problemów zawodowych - napisał portal proto.pl.

Ponad połowa (53 proc.) pracujących Polaków pozytywnie ocenia stabilność i bezpieczeństwo swojej pracy. Jednak więcej niż co trzeci respondent boi się utraty zatrudnienia i ma obawy związane z pogarszającą się sytuacją swojej firmy.

Z badania wynika też, że 25 proc. zatrudnionych spotkało się z odmową podwyżki lub awansu. Taki sam odsetek miał trudności z pogodzeniem pracy i życia osobistego. Badanie pokazało, że źródłem napięć są także konflikty personalne pracowników - zarówno te dotyczące relacji z przełożonymi i pracodawcami (15 proc.), jak i ze współpracownikami (14 proc.).

Według Pracuj.pl najpopularniejszym sposobem radzenia sobie ze stresem i zawodowymi wyzwaniami są szkolenia i materiały dotyczące organizacji pracy - chęć skorzystania z takiego wsparcia wyraziło 40 proc. badanych. Taki sam odsetek jest skłonny zwierzyć się ze swoich kłopotów współpracownikom. Rzadziej zaufanym rozmówcą w takiej sytuacji jest dla pracowników przełożony - taką możliwość wskazała 1/3 badanych.

Z badania wynika, że dostęp do wsparcia psychologa lub szkoleń pomocnych w radzeniu sobie z problemami ma 21 proc. badanych, a tylko 33 proc. jest zdania, że w ich miejscu pracy zwraca się uwagę na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.