wtorek, 01 lipiec 2014 10:52

85 mln zł zysku kas w ub.r.

Napisane przez
Rafał Matusiak Rafał Matusiak fot. SKOK

„Budujemy lepszą Polskę” – pod takim hasłem w Sopocie trwa XXII Krajowa Konferencja SKOK. Uczestnicy dużo uwagi poświęcają kolejnym, następującym w odstępach kilku miesięcy, zmianom zasad rachunkowości. Pomimo bardzo zmiennego otoczenia prawnego Kasom udało się wypracować w minionym roku zysk, zwiększyć liczbę członków, wartość depozytów i kredytów.

Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, jak co roku, stanowi okazję do podsumowań i planów na kolejne lata działalności. Jak co roku również nie zabrakło na niej znamienitych gości i pamiętnych wydarzeń.

- Rodzime instytucje finansowe budują lepszą Polskę – pod takim hasłem spotykamy się w tym roku. Uważamy tak wbrew działaniom niektórych sił politycznych, które ciężko pracują nad tym aby tych polskich instytucji było na naszym rynku jak najmniej – mówił podczas wystąpienia programowego prezes Kasy Krajowej, Rafał Matusiak odnosząc się do warunków legislacyjnych, w jakich działają dziś spółdzielcze kasy i nawiązując zarówno do kwestionowanych przez wiele środowisk zapisów nowej ustawy o SKOK, jak i relacji z państwowym nadzorem.

Doświadczenie, które wynosimy z tego okresu jasno pokazuje jak bardzo nieprzemyślane i niespójne są przepisy, zgodnie z którymi Kasy i Kasa Krajowa muszą prowadzić swoją działalność. To niefortunne prawo trzeba zmienić! Dla mnie osobiście miniony rok pokazał jeszcze jedno - jesteśmy na tyle silną i dobrze przemyślaną strukturą podmiotów, że nawet takie zawirowania i problemy nie są w stanie zaprzepaścić naszych osiągnięć i uniemożliwić Kasom realizację ich podstawowej misji – pomocy drugiemu człowiekowi –dodał.

Podczas sesji plenarnej dokonań w zakresie kształtowania polskiego świata finansów i rodzimej gospodarki gratulowali SKOK-om członkowie, działacze i przyjaciele ruchu SKOK z Polski i z zagranicy.

- Gdy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych będzie pierwszą, którą zmienimy – zapowiedział podczas sesji plenarnej zaproszony na konferencję Maciej Łopiński, szef Gabinetu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

- Niestety będę musiał sprostować mojego przedmówcę – odniósł się do tej wypowiedzi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. - Ustawa o SKOK będzie jedną z pierwszych zmienionych po wygranych przez PiS wyborach. Pierwszą będzie ustawa o wieku emerytalnym. Za tą zapowiedź przewodniczący Solidarności zebrał gromkie brawa.

- W wielu krajach świata rządy wspierają unie kredytowe, których odpowiednikami są polskie SKOK-i. Nie tylko gwarantują im stabilne i przyjazne otoczenie prawne, ale wręcz udzielają – jak w Wielkiej Brytanii – pomocy merytorycznej czy finansowej. Tamtejsi decydenci doceniają rolę spółdzielczości finansowej, widzą, jak dobrze nasz sektor radzi sobie w czasach kryzysu i spowolnienia. Mam nadzieję, że podobnie będzie w Polsce, że polskie kasy kredytowe, które są wzorem dla świata, będą przez państwo traktowane sprawiedliwie i życzliwie – komentował Grzegorz Bierecki, twórca polskich kas kredytowych, przewodniczący Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU).

Podsumowaniem kluczowego punktu obrad XXII Krajowej Konferencji SKOK było uhonorowanie tych, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój spółdzielczości finansowej w Polsce. Za swoją pracę, laureatami Nagrody Feniksa – najwyższego odznaczenia ruchu SKOK – zostali prof. Andrzej Bałaban w kategorii „Osiągnięcia Naukowe w Dziedzinie SKOK” oraz przewodniczący NSZZ Solidarność, Piotr Duda w kategorii „Promotor idei SKOK”. Za szczególny wkład spółdzielczych kas w krzewienie wiedzy o polskiej historii i promocję wartości patriotycznych, kapituła Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na wniosek Zarządu Okręgu Pomorskiego i Koła Sopot nadała sztandarowi Kasy Krajowej odznaczenie za zasługi dla Związku.

Zgodnie z hasłem XXII Krajowej Konferencji SKOK, zaproszeni goście rozmawiali nie tylko o instytucjach, które reprezentowali, ale kompleksowo o sytuacji gospodarczej w Polsce.

- W czasie gdy krajowych firm jest z roku na rok coraz mniej, należy opinii publicznej na ten fakt zwrócić uwagę – mówił podczas konferencji prasowej Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej. – Trzeba zwrócić społeczeństwu uwagę w jakiej sytuacji może się znaleźć Polska, jeżeli instytucji o krajowym kapitale i które działają tylko i wyłącznie w interesie krajowym, na naszym rynku zabraknie. Jaki wtedy będziemy mieli jako społeczeństwo wpływ na to co przedsiębiorstwa robią, jak zagospodarowują wypracowany przez siebie zysk. Rodzime instytucje mają to do siebie, że majątek który wypracowują w kraju, tu na miejscu inwestują, a więc przysparzają gospodarce dodatkowej wartości, przyczyniają się do tego, że krajowa gospodarka może się rozwijać.

Zależności tej wydają się nie dostrzegać urzędnicy nadzorujący rynek finansowy. SKOK-i od wielu miesięcy muszą zmagać się z bardzo niestabilnym otoczeniem prawnym. Kolejne zmiany zasad rachunkowości SKOK-ów, wprowadzane w odstępach kilku miesięcy mogą sprawiać wrażenie jakby dokonywano ich jedynie w tym celu, aby w jak najgorszym świetle przedstawić kondycję instytucji finansowych, którym w całych ich 22-leteniej historii nie przydarzyło się ani jedno bankructwo i w których, żaden członek nie stracił swoich oszczędności jak miało to miejsce w bankach.

Pomimo iż na skutek wprowadzenia nowych wymogów wobec Kas bez żadnego vacatio-legis cztery z nich nie zdążyły dostosować się do nowych zasad i nadzór finansowy wprowadził w nich nadzór komisaryczny, cały sektor odnotował w minionym roku przyrost liczby członków – z 2 591 tys. do 2 660 tys., przyrost aktywów – z 16 805 349 tys. do 19 025 897 tys. zł, depozytów z 15 491 190 tys. do 17 431 763 tys. zł i udzielonych pożyczek z 11 090 601 tys. do 12 035 801 tys. zł.

- Mamy również ogromny powodów do radości przy okazji tegorocznej konferencji – powiedział Rafał Matusiak. – Jak pokazują niezależne badania opinii społecznej, członkowie kas darzą nas niesłabnącym zaufaniem. Według badań agencji Millward Brown 92 proc. członków ufa SKOK-om. Bardzo nas cieszy fakt, że osoby, które nie tylko korzystają z usług kas, ale są także ich współwłaścicielami mają do nich zaufanie, dobrze się w nich czują i korzystają z ich usług.

W tej chwili kasy przygotowują się do kolejnej, trzeciej już w ciągu dwóch lat, zmiany rozporządzenia ministra finansów dotyczącego szczególnych zasad rachunkowości SKOK. Ma ono zacząć obowiązywać od początku 2015 roku i ma upodobnić w 100 proc. rachunkowość kas do rachunkowości banków i to pomimo tego, że SKOK-i nie prowadzą działalności w wielu obszarach, które w bankach są dopuszczone.

- Z naszych wyliczeń wynika, że jeżeli rozporządzenie to wejdzie w życie w takim kształcie, w jakim zostało zaproponowane, to po raz kolejny zostanie pogorszony obraz finansowy kas o mniej więcej 160 mln zł – informuje prezes Kasy Krajowej.

W 2013 roku po uwzględnieniu zapisów w rozporządzeniu ministra finansów oraz zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego skierowanych do poszczególnych kas, spodziewany wynik finansowy wszystkich kas będzie wynosił 85 mln zł zysku. Nie można jeszcze mówić o wyniku ostatecznym, ponieważ istnieje wiele rozbieżności pomiędzy biegłymi rewidentami, a KNF co do interpretacji wyników osiąganych przez kasy. Biegli nie zgadzają się z zaleceniami Komisji co do wyceny niektórych aktywów i instrumentów finansowych.

- Wynik ten oscylowałby w graniach 200 mln zł gdyby nie działania zarządów komisarycznych w czterech kasach – poinformował Wiktor Kamiński. – Są to jedyne kasy, co do których KNF miała zastrzeżenia, w których nie zostały wdrożone programy naprawcze. Jest to zdumiewające, bo zarządcy komisaryczni zostali ustanowieni właśnie po to, żeby wdrożyć programy naprawcze. Zamiast tego są generowane straty. To niepokojąca sytuacja. Pozostałe kasy już w tej chwili mają programy postępowania naprawczego, choć nie wszystkie są jeszcze zatwierdzone.