piątek, 04 lipiec 2014 13:52

Polskie instytucje finansowe dla lokalnych społeczności

Napisane przez
Mariusz Gazda Mariusz Gazda fot. SKOK Wołomin

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie, Instytut Jagielloński zaprezentował wyniki analizy „Dobre partnerstwo – teoria a praktyka: jak instytucje finansowe budują partnerstwo na korzyść lokalnych społeczności”. Ogłoszeniu raportu towarzyszyła debata poświęcona zaangażowaniu polskich instytucji finansowych we wspieranie lokalnych społeczności.

W dyskusji moderowanej przez prezesa Instytutu Jagiellońskiego, Marcina Roszkowskiego, uczestniczyli Mariusz Gazda - prezes zarządu SKOK Wołomin, Krystyna Majerczyk Żabówka - prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Magdalena Krukowska - redaktor prowadzący serwisu CSR.forbes.pl, Grzegorz Kubalski - przedstawiciel Związku Powiatów Polskich oraz Mieczysław Bąk przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej.

Z roku na rok polskie instytucje finansowe coraz bardziej dostrzegają potrzebę budowania partnerskich relacji z lokalnymi społecznościami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu – uważają eksperci Instytutu Jagiellońskiego.

Bardzo aktywne i kreatywne są w tym obszarze spółdzielcze instytucje finansowe, brakuje jednak efektu synergii i mechanizmów wzajemnej wymiany doświadczeń, co pozwoliłoby na większą efektywność podejmowanych przez SKOK-i i banki spółdzielcze działań.

Analiza Instytutu Jagiellońskiego omawia zmiany w fundamentach polityki CSR, nakierowanej na lokalne środowiska, które zaszły w ostatnich latach w naszym kraju. Porównuje z modelami działań za granicą i stara się usystematyzować mechanizmy aktywności instytucji w trzech analizowanych sektorach rynku finansowego: banków, banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W raporcie – jako przykłady polityki CSR w każdym z tych segmentów – opisano przykłady Banku PEKAO SA, Banku Spółdzielczego w Brańsku i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.

W ocenie autorów opracowania, przykład PEKAO SA jest symptomatyczny dla dużych banków, które swoją markę angażują w wielkie, globalne projekty, a aktywność skierowana do lokalnych społeczności jest realizowana przez bankowe fundacje, angażujące specjalistów o dobrym rozeznaniu potrzeb poszczególnych środowisk.

Bank Spółdzielczy w Brańsku to z kolei interesujący przykład niewielkiej instytucji, która przykłada wielką wagę do edukacji finansowej dzieci i młodzieży.

SKOK Wołomin – druga co do wielkości spółdzielcza kasa w Polsce, zrzeszająca ponad 80 tys. członków – w swoich projektach z zakresu CSR skupia się na macierzystym Mazowszu, angażując się przede wszystkim w przedsięwzięcia związane ze sportem i kulturą – także kulturą wysoką. Co ważne, skala tego zaangażowania jest systematycznie poszerzana.

„To, co rzuca się w oczy w przypadku spółdzielczych instytucji finansowych, to brak ogólnopolskich mechanizmów komunikacji i koordynacji projektów CSR. A przecież istnieją ku temu platformy w postaci Krajowej Rady Banków Spółdzielczych i Kasy Krajowej SKOK. Nie byłoby celowe ingerowanie przez te gremia w jakikolwiek sposób w aktywność społeczną poszczególnych instytucji (można powiedzieć, że przyniosłoby więcej szkód, niż pożytku), ale należałoby zastanowić się nad stworzeniem płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń. Nie tylko mniejsze podmioty mogłyby czerpać z wiedzy i potencjału liderów rynku (takich jak SKOK Wołomin), ale również doświadczenia mniejszych instytucji (przykład Banku Spółdzielczego Brańsk) byłyby wartościowym i inspirującym przykładem.

Obecnie toczy się dyskusja nad szansami na utrzymanie polskiego charakteru instytucji finansowych – w kontekście przekształceń kapitałowych na naszym rynku i planów Unii Bankowej. Należy zauważyć, że utrzymaniu polskiego oblicza podmiotów w omawianych sektorze sprzyja mocne związanie z lokalnymi społecznościami, niezależnie od struktury kapitałowej. SKOK-i i banki spółdzielcze mogą być tutaj doskonałym przykładem” – czytamy w konkluzji raportu.

Raport jest dostępny na stronie www.jagiellonski.pl

Patronem medialnym konferencji był portal Raportcsr.pl