czwartek, 22 kwiecień 2021 13:06

Współpraca radomskiej spółki zbrojeniowej i prestiżowej uczelni technicznej

Napisał
Pierwszy od lewej Maciej Borecki Pierwszy od lewej Maciej Borecki fot. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o.

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom sp. z o.o. nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradczych, eksperckich oraz wdrożeniowo - projektowych.

W imieniu Fabryki Broni dokument podpisał p.o. prezesa spółki Maciej Borecki.

W myśl hasła „Biznes dla nauki - nauka dla biznesu” współpraca radomskiej spółki zbrojeniowej i prestiżowej uczelni technicznej będzie dotyczyć optymalizacji procesu produkcji oraz dywersyfikacji produktowej. Partnerstwo będzie polegało na wymianie informacji, organizacji roboczych wizyt w siedzibach obu podmiotów połączonych z seminariami, warsztatami naukowo-technicznymi i badaniami, a także na wdrożeniach i zastosowaniu nowych technologii w szczególności w obszarze inteligentnych materiałów. Współpraca obejmie także organizację specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych, doktoratów wdrożeniowych, staży zawodowych i praktyk oraz promocję inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i absolwentów uczelni.

- Kooperacja świata nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i współdziałanie naszej firmy z naukowcami pozwala rozwijać nowe produkty i ulepszać te, które już znajdują się w naszym portfolio. Dzięki nawiązanej współpracy, Fabryka Broni uzyskuje kontakt z wybitnymi specjalistami, którzy w ramach swoich zainteresowań naukowo-badawczych znacząco wesprą udoskonalanie procesów konstrukcyjnych i produkcyjnych broni. Z kolei uczelnia zyska możliwość przeniesienia wyników swoich prac badawczych na grunt praktyczny oraz wzbogaci oferowane programy kształcenia o elementy oczekiwane na rynku pracy, co jest wartością dodaną dla studentów - mówi Maciej Borecki.

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o., wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, jest wiodącym, polskim producentem broni palnej, w szczególności dla Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych.