czwartek, 22 kwiecień 2021 13:32

Brak aktywności fizycznej silnie powiązany ze słabym radzeniem sobie z koronawirusem

Napisał
Brak aktywności fizycznej silnie powiązany ze słabym radzeniem sobie z koronawirusem fot. free-images.com/Pixabay

Badacze Kaiser Permanente z Kalifornii przeprowadzili badanie z udziałem prawie 50 tys. osób, które przechodziły COVID-19. Wyniki opublikowane w British Journal of Sports Medicine sugerują, że regularna aktywność fizyczna zapewnia silną ochronę przed hospitalizacją, przyjęciem na oddział intensywnej terapii i śmiercią.

W badaniu czytamy, że nawet niekonsekwentne ćwiczenia obniżyły szanse na poważne skutki COVID-19 w porównaniu z osobami, które w ogóle nie były aktywne.

Robert E. Sallis lekarz medycyny rodzinnej i sportowej z Centrum Medycznego Kaiser Permanente twierdzi, że aktywność fizyczna jest ważna podczas pandemii i nie tylko. Osoby, które regularnie ćwiczą, miały największe szanse na pokonanie COVID-19, podczas gdy osoby nieaktywne radziły sobie znacznie gorzej.

Naukowcy przebadali 48440 dorosłych z rozpoznanym COVID-19 w okresie od 1 stycznia do 21 października 2020 r., wykonano u nich 2 lub więcej pomiarów aktywności fizycznej w okresie od marca 2018 r. do marca 2020 r. Aby uzyskać pomiar, pacjenci byli pytani o to, ile dni w tygodniu wykonywali umiarkowane lub bardziej forsujące ćwiczenia i średnio, ile minut trwały.

Mediana wieku pacjentów w tym badaniu wynosiła 47 lat, w tym 61,9% kobiet. Z całej przebadanej grupy 6,4% było konsekwentnie aktywnych, a 14,4% było konsekwentnie nieaktywnych, a pozostała część należała do kategorii niespójnie aktywnych. Spośród wszystkich objętych badaniem i chorych na COVID-19 8,6% było hospitalizowanych, a 2,4% przyjęto na intensywną terapię, 1,6% zmarło.

Wyniki badania pokazują, że brak aktywności był silnie powiązany ze słabym radzeniem sobie z COVID-19. Aktywność fizyczna zapewniła silną ochronę przed hospitalizacją, przyjęciem na OIOM i zgonem wśród pacjentów z COVID-19. Konsekwentna nieaktywność ponad dwukrotnie zwiększała szanse hospitalizacji w porównaniu z konsekwentną aktywnością.

Pacjenci konsekwentnie nieaktywni mieli 1,73 razy większe szanse przyjęcia na OIT niż pacjenci stale aktywni. Szansa na zgon była 2,49 razy większa w przypadku pacjentów konsekwentnie nieaktywnych w porównaniu z pacjentami, którzy byli stale aktywni. Oprócz wieku powyżej 60 lat lub historii przeszczepu narządu, konsekwentna nieaktywność stanowiła najwyższe ryzyko zgonu z powodu COVID-19. Nawet pacjenci, którzy byli niekonsekwentnie aktywni, mieli mniejsze szanse na ciężkie przebycie COVID-19 w porównaniu z tymi, którzy byli konsekwentnie nieaktywni, co sugeruje, że każda aktywność fizyczna jest korzystna.

Naukowcy z Kaiser Permanente stanowczo deklarują: - To, co najbardziej mnie zaskoczyło w tym badaniu, to siła związku między brakiem aktywności a słabymi wynikami COVID-19 - powiedziała współautorka badania dr Deborah Rohm Young.

Profesor nauk o systemie zdrowia w Kaiser Permanente, Bernard J. Tyson dodał, że: - Nawet po uwzględnieniu w analizie takich zmiennych, jak otyłość i palenie, nadal widzieliśmy, że brak aktywności był silnie powiązany ze znacznie wyższymi szansami hospitalizacji, przyjęcia na OIOM i zgonu w porównaniu z umiarkowaną aktywnością fizyczną lub jakąkolwiek inną aktywnością”.

- Nadal uważam, że ćwiczenia to lekarstwo, które każdy powinien zażywać - szczególnie w erze COVID-19 - powiedział dr Sallis.

Źródło: https://about.kaiserpermanente.org/our-story/health-research/news/physical-activity-may-reduce-risk-of-poor-covid-19-outcomes