poniedziałek, 07 lipiec 2014 14:24

Kreatorzy miejsc pracy 2014

Napisane przez
min. Władysław Kosiniak-Kamysz min. Władysław Kosiniak-Kamysz fot. MPiPS

Minister pracy i polityki społecznej przyznał nagrody w konkursie „Kreator miejsc pracy”.  To pierwszy konkurs dla firm, w którym oceniana była liczba utworzonych miejsc pracy oraz warunki, jakie pracownikom tworzy pracodawca.

- Dotychczas nagradzano firmy za ich innowacyjność, wyniki finansowe, tempo rozwoju. My chcemy pokazać ludzką twarz prowadzenia biznesu – pokazać, że zapewnienie dobrych warunków pracownikom nie stoi w sprzeczności z rozwojem i dobrymi wynikami firmy - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Atos IT Services, Toys „R” Us Poland Sp. z o.o., Tomasz Cajdler Tomtex oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo to zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu. Oprócz dyplomów i statuetek, nagrodzone firmy otrzymały tytuł „Kreatora miejsc pracy“ i prawo posługiwania się logo konkursu przez najbliższy rok.

Dodatkowo kapituła podjęła decyzję o przyznaniu wyróżnienia dla Kolei Mazowieckich Sp. z o.o.  za szczególny wkład w zatrudnienie osób w wieku 50+. Drugą wyróżnioną firmą jest „PIWEK” Centrum Obróbki Mechanicznej Mateusz Piwek za zatrudnienie osób w wieku poniżej 30. roku życia.

W kapitule konkursu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. - Konkurs spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem z ich strony. To pokazuje, że tematyka promocji zatrudnienia jest ważna nie tylko dla pracowników, ale także dla samych pracodawców – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Jakie były kryteria oceny? Kluczowy był wzrost zatrudnienia w firmie. Punkty można było zdobyć także za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Brano pod uwagę również rzetelność  pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.