poniedziałek, 17 maj 2021 14:11

Profumo: Mamy dużo nowych zamówień, a mocny portfel zamówień sprzyja rosnącym przychodom

Napisał
Profumo: Mamy dużo nowych zamówień, a mocny portfel zamówień sprzyja rosnącym przychodom fot. Leonardo

Zarząd koncernu Leonardo pod przewodnictwem Luciano Carty  przeanalizował oraz jednogłośnie zatwierdził wyniki za pierwszy kwartał  2021 r. - poinformowała firma.

Wyniki za pierwszy kwartał roku 2021 były zgodne z oczekiwaniami co do poprawy pod względem wzrostu oraz zwiększonej rentowności zgłaszanymi w Raporcie Zintegrowanym z dnia 31 grudnia 2020 r., wykazując na znaczną poprawę wyników przemysłowych Grupy. W pierwszym kwartale 2020 r. na ten wskaźnik szczególny wpływ miał wybuch pandemii COVID-19, a w następnych miesiącach miała miejsce stopniowa stabilizacja, także w wyniku wdrożonych kroków w celu zagwarantowania pełnej działalności biznesowej.

Ten trend pokazuje odporność działalności w branży wojskowej/rządowej, w scenariuszu nadal będącym pod wpływem pandemii. Poza tym, krytyczne problemy zgłaszane w ostatnich miesiącach w sektorze lotnictwa cywilnego potwierdziły się. W szczególności pion struktur lotniczych doświadczył wyzwań związanych ze spadkiem wolumenu zamówień i wynikającej z tego niezdolności do absorpcji kosztów stałych, co doprowadziło na spadku wyników w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku.

W opinii Alessandro Profumo, prezesa Leonardo: - Wyniki pierwszego kwartału 2021 r. są zgodne z naszymi wyrażonymi oczekiwaniami, gdy niedawno określaliśmy nasze wskazania na pełen rok. Nadal mamy dużo nowych zamówień, a mocny portfel zamówień sprzyja rosnącym przychodom. Nasza rentowność pozostaje solidna a przepływy gotówkowe poprawiają się zgodnie z planem. Dobre wyniki w sektorze wojskowym i rządowym zrównoważyły wpływ pandemii COVID po stronie cywilnej. Nabycie 25,1% udziałów w Hensoldt to działanie długofalowe wzmacniające nasze portfolio w strategicznym dziale elektroniki w obszarze rozwiązań sensorycznych. To świetna inwestycja i partnerstwo, które daje nam możliwość tworzenia wartości poprzez poprawę dostępu do globalnych rynków, a także poprawia naszą konkurencyjność na kluczowych platformach. Nasza solidna struktura kapitałowa zostanie także utrzymana dzięki zbyciu oraz wprowadzeniu DRS na giełdę. Cały czas koncentrujemy się na zrównoważonym tworzeniu wartości dla naszych interesariuszy.

Firma poinfomowała ponadto, że jej nowe zamówienia miały wartość 3,421 mln euro, zgodnie z trzema pierwszymi miesiącami 2020 r. Sektor elektroniki dla obronności i bezpieczeństwa odnotował znakomitą efektywność w zakresie obrotów zarówno na rynkach europejskich jak i w USA. Segment biznesu śmigłowcowego wykazał spadek, co w dużym stopniu wynika z bazy porównawczej, kiedy pozyskano znaczące zamówienia, natomiast w sektorze aeronautycznym spodziewany spadek nowych zamówień w segmencie lotnictwa cywilnego został prawie całkowicie zrównoważony przez wyniki odnotowane w pionie lotniczym.

Portfel zamówień miał wartość 36,4146 mln euro, co zapewni produkcję na ponad 2,5 roku.

Z kolei przychody koncernu wyniosły 2790 mln euro i wykazały w pierwszym kwartale 2021 r. znaczny wzrost we wszystkich sektorach biznesowych, który został tylko częściowo obniżony przez spodziewane zmniejszenie wolumenu zamówień w segmencie struktur lotniczych, na które cały czas negatywny wpływ mają spadki produkcji w ramach programów B787 i ATR

Zysk EBITA wyniósł 95 mln euro (przy wskaźniku rentowności sprzedaży w wysokości 3,4%) i odnotował znaczną łączną stopę wzrostu (132%), ze znacznym wzrostem we wszystkich segmentach biznesowych, za wyjątkiem struktur lotniczych, co wynikało z wyższych wolumenów przychodów oraz poprawy rentowności, i do których także przyczynił się wyższy wkład wniesiony przez wszystkie strategiczne spółki typu joint venture

Zysk EBIT wyniósł 75 mln euro wykazując znaczny wzrost (150%) w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku (30 milionów euro), pomimo wpływu kosztów, które Grupa cały czas ponosi w związku z koniecznością spełniania obowiązków wynikających z nakazów rządowych związanych z pandemią COVID-19, włączywszy w to ochronę zdrowia pracowników.

Wynik netto przed transakcjami nadzwyczajnymi, który przyniósł stratę w wysokości 2 mln euro, i był taki sam jak wynik netto, można zawdzięczać wynikom w zakresie zysku EBIT, a także niższym kosztom finansowym, przed naliczeniem należnych podatków.

Zważywszy na wyniki uzyskanie w pierwszym kwartale 2021 r. oraz oczekiwania co do kolejnych kwartałów, zarząd Leonardo potwierdza wskazania na rok 2021 opublikowane w marcu 2021 r. W porównaniu do roku finansowego 2020 m.in. nowe zamówienia wzrosną w roku finansowym 2021 z 13,8 do ok. 14 mld euro, przychody - z 13,4 do 13,8-14,2 mld euro; EBITA - z 0,938 do 1,075-1,125 mld euro; dług netto Grupy Leonardo spadnie w tym czasie z 3,3 do ok. 3,2 mld euro (zakładając, że za wyniki z roku 2020 nie zostanie wypłacona dywidenda).