niedziela, 13 lipiec 2014 10:26

Planowany Program Dobrowolnych Odejść

Napisane przez
Planowany Program Dobrowolnych Odejść fot. www.sxc.hu

W ramach procesu optymalizacji zatrudnienia koleje planują wprowadzić Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników Zespołów Utrzymania Nieruchomości. Zmniejszenie zatrudnienia ma podnieść efektywność wykonywanej pracy i pozwolić na osiągnięcie oszczędności sięgających nawet 13 mln zł.

Program PKP SA skierowany będzie do pracowników Zespołów Utrzymania Nieruchomości, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ewentualnym odejściom będzie towarzyszyć szeroka kampania informacyjna. Spółka zamierza wykorzystać do tego wszystkie dostępne kanały komunikacji wewnętrznej. Odbędą się bezpośrednie spotkania z pracownikami w różnych lokalizacjach, a do osób przebywających na urlopach lub zwolnieniach lekarskich odpowiednia informacja dotrze także drogą pocztową.

- Pracownicy, którzy zgodzą się skorzystać z propozycji PKP SA, będą mogli liczyć na bardzo dobre warunki odejścia mówi Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP SA. - W zależności m.in. od okresu zatrudnienia w spółce, każdy z nich będzie mógł liczyć na odprawę w wysokości od 18 do 24 miesięcznych pensji. Są to najlepsze warunki Programu Dobrowolnych Odejść jakie kiedykolwiek zaproponowała spółka dodaje.

Na planowaną decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia wpłynęły m.in. wysokie koszty utrzymania zespołów. W ub.r PKP SA wydała na funkcjonowanie ZUN ok. 28,7 mln zł. O zmianach zdecydowała również niska efektywność. Należy podkreślić, że pracownicy zatrudnieni w ZUN-ach pracują tylko w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00, a część z nich do 18.00. Ponieważ do awarii w obiektach, którymi zarządza spółka, dochodzi także poza tymi godzinami oraz w weekendy, już teraz powoduje to konieczność zatrudniania firm zewnętrznych. To z kolei powoduje dublowanie kompetencji i niepotrzebny wzrost kosztów.

- Na rynku obserwujemy wiele pozytywnych przykładów restrukturyzacji firm w oparciu o Program Dobrowolnych Odejść mówi Piotr Ciżkowicz. PKP SA dba o wprowadzanie najlepszych rozwiązań i podnoszenie jakości usług. Liczymy na to, że przyczynią się do tego również zmiany w zatrudnieniu spółki dodaje.

W zależności od powodzenia Programu Dobrowolnych Odejść w spółce, oszczędności uzyskane z jego wdrożenia mogą wynieść od 8 do 13 mln zł.

***
Zmniejszenie zatrudnienia w Zespołach Utrzymania Nieruchomości to kolejne działanie podejmowane przez PKP S.A. w ramach optymalizacji kosztów. Wśród innych przykładów na tym polu warto wskazać m.in. na postępowania prowadzone wspólnie z innymi spółkami w ramach Grupy Zakupowej. Ważnym elementem optymalizacji kosztów w PKP S.A. jest również nowe podejście do zarządzania posiadaną bazą nieruchomości. Dzięki uruchamianym od kilku lat programom (m.in. Dworzec na własność, Tanie Mieszkanie, przekazywanie dworców samorządom), spółka efektywnie zarządza własnym majątkiem, minimalizując jednocześnie koszty związane z jego utrzymaniem.