poniedziałek, 14 czerwiec 2021 12:19

45 firm dołączyło do Łódzkiej SSE

Napisał
w centrum: Jarosław Gowin w centrum: Jarosław Gowin fot. Łódzka SSE

Oficjalnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zostało powitanych 26. inwestorów i 19 startupów.

Wśród inwestorów dominują firmy z branż: spożywczej, meblarskiej, chemicznej, ale pojawiają się także usługi dla e-commerce i nowoczesne Data Center.

Startupy zaprezentowały innowacje, nad którymi pracowały od kilku miesięcy. Ich drogi połączyły się na jednej scenie, ponieważ Łódzka SSE stwarza możliwości współpracy młodych firm technologicznych właśnie z inwestorami.

Co z takiej współpracy wynika? Na przykład system do przewidywania awarii w fabrykach, pomiaru i predykcji zanieczyszczeń wraz z doborem roślin filtrujących powietrze, czy wykorzystanie technologii śledzenia wzroku w działaniach marketingowych. Startupy nowe rozwiązania projektują przy wsparciu finansowym i merytorycznym Łódzkiej Strefy, a następnie testują i weryfikują swoje założenia biznesowe u inwestorów, np. P&G, Indigo Nails, Ericsson, Grupa Pietrucha, PwC, Siemens i wiele innych…

- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest katalizatorem rozwoju inwestycyjnego firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw  oraz  dużych inwestorów. To  kolejny krok ku wzmocnieniu konkurencyjności polskiej gospodarki - wsparcie w procesie optymalizacji i cyfryzacji firm, szczególnie we współpracy z młodymi technologicznymi przedsiębiorcami. Technologie muszą być odpowiedzią na bieżące potrzeby gospodarki, jej realne problemy czy wyzwania. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to jednak nie tylko nowoczesne inwestycje, ale także tysiące miejsc pracy. To bardzo budujące,  że do ekosystemu Łódzkiej Strefy Ekonomicznej przystąpią kolejne firmy - mówi premier Jarosław Gowin.

- Specjalne strefy ekonomiczne w coraz większym stopniu angażują się we wspieranie młodych, innowacyjnych firm. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i prowadzony przez nią program akceleracyjny Startup Spark 2.O, dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój, są tego najlepszym przykładem. Udział w programie akceleracyjnym to dla młodych firm szansa na nawiązanie współpracy z korporacjami, rozwinięcie modelu biznesowego czy pozyskanie inwestorów. Jestem przekonany, że zakwalifikowanie do programu będzie punktem zwrotnym w rozwoju kolejnych 19 start-upów - mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Do Łódzkiej Strefy oficjalnie dołączyło 26. inwestorów, którzy zamierzają zainwestować blisko 1,3 mld zł oraz stworzyć i utrzymać ponad 2 tysiące miejsc pracy.

- Dołączyły do Łódzkiej Strefy zarówno firmy MŚP jak i duże, polskie i zagraniczne, produkcyjne i usługowe. To pokazuje, że zbudowaliśmy szeroki wachlarz programów wspierających inwestorów. Łódzka strefa dziś to zachęty inwestycyjne w postaci pomocy publicznej, baza terenów inwestycyjnych, nowoczesny park przemysłowy, dofinansowanie szkoleń, a także wsparcie startupów i tworzenie mostów między nimi a inwestorami. Współpraca ze startupami owocuje wdrażaniem w fabrykach naszych inwestorów technologii pozwalających na optymalizację kosztów, zużycia energii, przewidywania awarii, zwiększenie bezpieczeństwa - mówi Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE. 

Wśród przywitanych w strefie inwestorów dominują firmy polskie i z sektora MŚP. Stanowią ponad 60% wszystkich inwestycji. Choć jest też kilka dużych zagranicznych firm, jak Indorama Ventures Recycling Poland, czyli indyjski producent płatków poliestrowych z materiałów PET, chemiczna grupa S54 z Luksemburga, francuski Roldrob - europejski potentat na rynku przetwórstwa drobiu, czy amerykański WAW 11, który w Warszawie buduje na kilku hektarach nowoczesne Data Center.