czwartek, 10 czerwiec 2021 12:33

Koncern nabywa pakiet kontrolny w firmie Alea

Napisał
Koncern nabywa pakiet kontrolny w firmie Alea fot. Leonardo

Czołowa firma branży lotniczej, Leonardo, podpisała umowę nabycia 70% kapitału akcyjnego w Alea - spółce specjalizującej się w oprogramowaniu dla komunikacji o znaczeniu krytycznym, także dla biznesu - z opcją przyszłego nabycia pozostałych 30%.

Dzięki temu, Leonardo, lider w zakresie komunikacji profesjonalnej i bezpieczeństwa, którego rozwiązania sprzedano do ponad 50. krajów na całym świecie, konsoliduje swoją ofertę z infrastrukturą aplikacji multimedialnych o znaczeniu krytycznym zgodną ze standardami 3GPP (Third Generation Partnership Project).

Zdolności firmy Alea umożliwiają umocnienie pozycji w obszarze komunikacji szerokopasmowej, jednocześnie sprzyjając tworzeniu zintegrowanej infrastruktury komunikacji wąskopasmowej i szerokopasmowej oraz skracając czas wprowadzenia na rynek, a to są dwa krytyczne czynniki na szybko ewoluującym rynku.

Nabycie firmy Alea umożliwi w szczególności zintegrowanie z portfolio koncernu Leonardo nowego rozwiązania przeznaczonego do komunikacji operacyjnej w sektorze kolejowym zgodnej ze standardami FRMCS (Future Rail Mobile Communication System) oraz zestawu „Talkway” dla komunikacji o krytycznym znaczeniu w biznesie.

Nowa technologia FRMCS, która stopniowo będzie  zastępowała standard GSM-R obecnie używany na tysiącach kilometrów linii kolejowych na całym świecie, stanowi kluczowy element cyfryzacji transportu kolejowego, natomiast “Talkway” umożliwia z poziomu smartfona profesjonalną komunikację “Push-To-Talk” podobną do radiowej, zarządzanie materiałami wideo i zdjęciami, przesyłanie wiadomości oraz lokalizację stale monitorowaną z pokoju operacyjnego poprzez przeznaczoną do tego platformę internetową.

Zgodnie z planem strategicznym Be Tomorrow 2030, koncern Leonardo cały czas umacnia swoją ofertę skierowaną na ochronę i monitoring terytorium. Ta operacja, w rzeczywistości dodaje nowe funkcjonalności oraz zaawansowaną wydajność firmowym rozwiązaniom w zakresie dowodzenia i kontroli, dając zdolność zbierania, filtrowania i korelowania w ramach pojedynczego systemu, który z założenia jest cybernetycznie bezpieczny, danych oraz informacji z różnych źródeł, wspierając organy rządowe, bezpieczeństwo publiczne, infrastrukturę krytyczną i transport w decyzjach i interwencjach.

Finalizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków wstępnych, w tym eksperymentu tak zwanej procedury “Golden Powers” i oczekuje się jej w trzecim kwartale tego roku. Alea, włoska spółka mająca siedzibę w Pordenone, to firma z sektora MŚP działająca w branży projektowania, rozwoju, utrzymania oraz marketingu swoich platform systemów aplikacji “Push-To-Talk”.