sobota, 19 lipiec 2014 13:15

Czym jest sourcing?

Napisane przez
Czym jest sourcing? fot. www.sxc.hu

Sourcing, czyli aktywne pozyskiwanie kandydatów, to jedna z najszybciej rozwijających się w ostatnim czasie specjalizacji w rekrutacji. Jest to trend obserwowany głównie na rynku brytyjskim i amerykańskim, ale zespoły sourcingowe coraz częściej pojawiają się również w działach rekrutacyjnych w Polsce - napisał portal hrnews.pl na podstawie informacji Alexander Mann Solutions.

Spór o dokładną definicję sourcingu dalej trwa, a obowiązki sourcerów różnią się w zależności od firmy, dla której pracują. Nie ma jednak wątpliwości, że wzrost popularności sourcingu związany jest bezpośrednio ze wzrostem zapotrzebowania na wysoce wykwalifikowanych kandydatów, a z drugiej strony z rozwojem technologii umożliwiającej bezpośredni kontakt ze specjalistami nieposzukującymi aktywnie nowego stanowiska.

Najbardziej popularny na polskim rynku profil sourcera zakłada, że jest on odpowiedzialny za początkowe etapy procesu rekrutacyjnego, od pozyskania kandydata do jego wstępnej kwalifikacji. Sourcer współpracuje więc z rekruterem, który przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i przedstawia profil kandydata managerowi poszukującemu pracownika.

Taki podział obowiązków umożliwia wysoką specjalizację sourcera, który do pracy używa narzędzi, takich jak portale profesjonalne, bazy CV czy nawet portale społecznościowe. Sourcer dociera więc do tak zwanych kandydatów pasywnych, a więc tych, którzy nie aplikują sami na oferowane stanowisko. Kwestią dyskusyjną jest, czy do obowiązków sourcera powinien należeć również kontakt z kandydatami odpowiadającymi na ogłoszenie o pracy - w niektórych organizacjach ten obowiązek przejmują rekruterzy.

Tradycyjnie rola researchera funkcjonuje głównie w agencjach rekrutacyjnych, a do obowiązków pracownika na tym stanowisku należy pozyskanie informacji o potencjalnych kandydatach na dane stanowisko. W przeciwieństwie do sourcera, researcher nie kontaktuje się z kandydatami ani nie przeprowadza pierwszych etapów selekcji. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia będzie on rozwijał swoją wiedzę w zakresie selekcji kandydatów, co umożliwi mu awans na stanowisko rekrutera.

Tymczasem stanowisko sourcera wymaga kompetencji w zakresie selekcji kandydatów oraz znajomości technik pozyskiwania kandydatów, często w ramach konkretnego przemysłu. Nie jest to w żadnym wypadku stanowisko „wejściowe", ale raczej odrębna specjalizacja. Na rynku polskim taka tendencja nie jest jeszcze w pełni zauważalna, co tłumaczy niechęć doświadczonych rekruterów do stanowisk sourcingowych. Tym niemniej większe firmy rekrutacyjne, zwłaszcza te świadczące usługi outsourcingowe, tworzą coraz więcej stanowisk specjalistycznych w zakresie sourcingu.