piątek, 08 sierpień 2014 10:15

PPP - konsultacje z przedsiębiorcami

Napisane przez
PPP - konsultacje z przedsiębiorcami fot. www.morguefile.com

PARP zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w konsultacjach nowej propozycji ustawodawczej Ministerstwa Gospodarki. Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. To także nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej. Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.

Już dziś można uczestniczyć w konsultacjach nowej propozycji ustawodawczej Ministerstwa Gospodarki dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ustawodawca chce stworzyć bardziej przyjazne warunki do realizacji tego typu projektów. Służyć temu będzie m. in. wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących tworzenia spółek celowych, zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym dłuższych niż 4 lata i wysokości zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Proponuje także rozszerzenie ustawy o PPP o kwestie dotyczące możliwości i zasad wcześniejszego rozwiązania umowy.

Najbardziej istotne zmiany zawarte  w projekcie ustawy zostały zebrane w krótkiej ankiecie. Jej wypełnienie zajmie jedynie ok. 15 min. Zebrane opinie i sugestie zostaną przekazane autorom zmian. Zapraszamy do wypełnienia ankiety!