wtorek, 12 sierpień 2014 13:02

Benefity oczami pracowników

Napisane przez
Benefity oczami pracowników fot. www.morguefile.com

Aż 75% firm oferowało w ubiegłym roku świadczenia pozapłacowe. Przyznawały je głównie wielkie przedsiębiorstwa - 9 na 10 firm zatrudniających powyżej tysiąca osób prowadziło politykę benefitową. Tymczasem tylko co drugie mikro-przedsiębiorstwo przyznawało pracownikom takie świadczenia – napisała na portalu hrnews.pl Kinga Tapa z firmy Sedlak & Sedlak (za: wynagrodzenia.pl). Choć benefity stają się coraz bardziej popularne, tylko 15% pracowników było w pełni zadowolonych z otrzymywanych świadczeń.

Do najpopularniejszych benefitów oferowanych w 2014 roku zalicza się podstawową opiekę medyczną - otrzymywał ją co drugi pracownik objęty programem świadczeń pozapłacowych. Pracownicy często otrzymywali także możliwość wykorzystywania  telefonu służbowego do rozmów prywatnych oraz karnety na zajęcia sportowe (43%). Z kolei co trzeci zatrudniony dysponował służbowym laptopem, z którego mógł korzystać także poza pracą.

Wśród osób, które nie otrzymywały w ubiegłym roku od pracodawcy żadnych dodatkowych świadczeń najbardziej pożądanym benefitem były zajęcia sportowe. 

W ankiecie poproszono również o oszacowanie wartości otrzymywanego pakietu świadczeń. Najczęściej pracownicy wyceniali go na kwotę do 200 zł (28,4%). Jedna czwarta z nich uznała, że ich świadczenia są warte między 201 a 400 zł. Na benefity o wartości powyżej 800 zł wskazało niecałe 23% ankietowanych.

Benefity, które oferują pracodawcy są dość dobrze dopasowane do potrzeb pracowników. Ponad połowa (57%) osób była „raczej zadowolona” z otrzymywanych świadczeń pozapłacowych, choć tylko 15% ankietowanych twierdzi, że jest z nich zadowolona w pełni. Niedopasowanie pakietów do oczekiwań pracowników może wynikać stąd, że zaledwie 22% pracodawców przeprowadza badania satysfakcji z benefitów.