sobota, 11 wrzesień 2021 12:10

25-lecie IFiPS

Napisał
Światowe Centrum Słuchu z lotu ptaka Światowe Centrum Słuchu z lotu ptaka fot. IFiPS

W tym roku przypada 25. rocznica powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jedynej takiej placówki we współczesnej światowej medycynie, która w tak krótkim czasie osiągnęła tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także w skali międzynarodowej.

Instytut powstał wg. pomysłu i z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego, który jest także jego dyrektorem.

Do dziś w Instytucie przeprowadzono blisko 4 mln badań i konsultacji oraz zrealizowano ponad 516 tys. procedur chirurgicznych. Od 20 lat przeprowadzanych jest tu najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch rocznie. Na bazie dorobku naukowego, klinicznego i organizacyjnego Instytutu powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 11 tys. użytkowników implantów słuchowych.

W ramach obchodów jubileuszowych przygotowanych zostało m.in. 25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa”, podczas których specjaliści z IFPS i ich Goście prezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i medyczne z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki, surdopsychologii, rehabilitacji, radiologii, genetyki i dziedzin pokrewnych.

Zwieńczeniem obchodów był Galowy Koncert Jubileuszowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu „Pełnia dźwięku - muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”, który odbył się 9 września 2021 r.